Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Jakub Hošek: アナザー [ANOTHER]

Galerie Josefa Lieslera

02. 06. 2016 - 05. 07. 2016

Malíř Jakub Hošek představuje v Galerii Josefa Lieslera práce, které zatím bylo možné vidět pouze v Košicích a Budapešti.

Jakýmsi pozůstatkem jeho cesty po Asii je japonský název výstavy アナザー [ANOTHER], což v překladu znamená Další. Pomocí něho nás výtvarník uvádí do zvláštního bezčasí, jak on sám říká – chvíle před apokalypsou nebo těsně po ní. Tuto situaci vnímá jako velice aktuální vzhledem k chování současné společnosti. Ve svých malbách kombinuje prvky abstraktní a předmětné. Plátno používá jako plochu, na níž klade části budov, těl, předmětů nebo abstraktních obrazců. Skoro by se dalo říct, že se jedná o malířskou koláž, pomocí níž dává motivy do dialogů. Staví proti sobě momenty ironické v kontrastu s melancholií. Tak vzniká dojem jako by se tyto prvky pohybovaly ve vakuu a vzájemně spolu koexistovaly i přes nesourodý vztah. Používá k tomu velice odosobněnou grafickou techniku. Motiv si nejprve předkreslí na lepenku, která je umístěna na plátně a poté ho precizně vyřízne. Prázdné místo, jež zůstane po vyříznuté lepence, zaplní barvou a malířsky doladí detaily. Jedná se o velmi soustředěný malířsky proces, oproštěný od jakékoli exprese. Rozmáchlé kresebné motivy vypadají velmi uvolněně, ale jsou ve skutečnosti tvořeny barvou a výše zmíněnou prací s lepenkou. Tak je kresba de-expresiována. Typická je pro Jakuba práce s „okrajem“ obrazu, takže působí spíš jako prostorové objekty. Dociluje toho hloubkou rámu, která je větší než u standardních pláten. Hraje si se změnou významu – pozorovatel nevidí najednou vše, co je na obrazu namalováno, musí brát ohled i na zmíněné okraje. Některé předměty dokonce přes okraj rámu přetékají. Jakub velice často pracuje s typografií - půjčuje si texty z hudby, literatury či filmu. Nepoužívá je ovšem popisným způsobem, ale naopak dává do kontrastu obraz a slovo.

 

Jakub Hošek vystudoval malířskou školu na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. V letech 2005 a 2007 byl nominován na Cenu Jindřícha Chalupeckého V současné době má na svědomí několik velkých projektů. Jedním z nich je od roku 2003, A.M.180, galerie a platforma pro současné umění a hudbu.  Od roku 2009 dramaturgicky i organizačně stojí za festivalem CREEPY TEEPEE. Hudbě se věnuje spíše v teoretické rovině, příležitostně vystupuje i jako DJ (např. na Radiu 1). Jeho práce jste mohli vidět v galeriích po celém světě například v Rakousku, Německu, Belgii, Koreji, Anglii, Norsku, USA, Švédsku nebo Itálii.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.