Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Kadaňští výtvarníci

Galerie Josefa Lieslera

07. 09. 2017 - 01. 10. 2017

Tato skupina kadaňských výtvarníků vystavuje s určitými obměnami v Kadani i jiných městech od roku 1985.

 

akad. malíř Herbert Kisza

(*1943)

Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vystudoval monumentální malbu u prof. A. Fišárka. Stal se z něj malíř, grafik, fotograf, sochař a cestovatel. Nechává se inspirovat náboženskými motivy a krajinou plnou devastace. Po cestách světem tvoří grafické cykly. Uspořádal několik sochařských sympozií ve Františkánském klášteře. Jeho sochy jsou rozmístěné v historickém centru Kadaně. Sám se zúčastňuje mnoha kamenosochařských i řezbářských sympozií. Vlastní galerii U Netopýra na náměstí v Kadani. Vydal výpravnou publikaci fotografií krajem Poohří, která se stala jeho vyznáním k přírodě a životu v tomto krásném kraji.

 

Kryštof Kisza

(*1974)

Kryštof Kisza je fotograf, na jehož fotografiích se setkáváme se zátiším, tak jak jej vidí kolem sebe bez aranžování a úprav. Z cest po Evropě a Americe přiváží nostalgické pohledy do krajiny a katedrál. Fotografie tónuje sépií a valérů modří.

 

Vojtěch Kraus

(*1944)

Studoval na Palackého univerzitě v Olomouci obor český jazyk a výtvarná výchova. Dlouhá léta tyto dva předměty učil na Gymnáziu v Kadani. Jeho výtvarným vyznáním je expresivní realistická krajina a zátiší. V jeho dílech tedy často vidíme kopce a řeku kolem Kadaně. Oblíbil si i veduty města s klášterem a hradem. Protějškem malířskému dílu je grafika. Používá techniku suché jehly, kde hledá podobné náměty jako v malířské tvorbě.

 

Jitka Kůsová

(*1962)

Vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech, poté se zabývala propagační grafikou. Krátce učila na základní umělecké škole v Chomutově. Byla ředitelkou knihovny v Klášterci nad Ohří a jako kurátorka se zabývala galerijní činností. Ve svých obrazech představuje lidskou figuru v proměnách času. Tu spatřujeme i na dílech trojrozměrných. Zúčastnila se několika sochařských sympoziích v Martině, Doksanech, Vintířově i v zahraničí.

 

Karel Pobříslo

(*1964)

Absolvent Slezské univerzity oboru Tvůrčí fotografie, od roku ´93 se úspěšně pohybuje na poli tvůrčí i ryze komerční fotografie. Zároveň publikuje své snímky jak doma, tak v zahraničí a je držitelem několika ocenění za fotografickou tvorbu. Zabývá se reklamní fotografií, fotografií architektury, výtvarným fotografickým aktem.

 

Dalibor Vajnar

(*1972)

Vystudoval Institut výtvarné výchovy UJEP v Ústí nad Labem. Zaujala jej východní kultura a filozofie, pod jejichž vlivem výtvarně tvoří. V malbách často používá úryvky z posvátných textů a knih. V obrazech hledá vyšší smysl bytí a existence člověka dnešního světa.

 

František Vlček

(*1947)

Absolvoval keramickou školu v Bechyni. Ve své keramické tvorbě propojuje keramiku s dalšími materiály. Inspiruje se mytologickými a legendárními tématy. Modeluje figury dávných hrdinů a bojovníků. Celkový dojem umocňuje povrchem, který imituje kov a nebrání se střídmému zlacení. Při výsledné instalaci propojuje keramiku často s kovem a se dřevem do organického celku. Založil bienále Keramické plastiky ve Františkánském klášteře. Působí také jako místopředseda Sdružení výtvarných umělců keramiků.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.