Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Kadaňští výtvarníci

Galerie Josefa Lieslera

08. 06. 2018 - 08. 07. 2018

Tato skupina kadaňských výtvarníků vystavuje s určitými obměnami v Kadani i jiných městech od roku 1985.

Jitka Kůsová
(*1962)

Vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech, poté se zabývala se propagační grafikou. Krátce učila na základní umělecké škole v Chomutově. Byla ředitelkou knihovny v Klášterci nad Ohří a jako kurátorka se zabývala galerijní činností. Ve svých obrazech představuje lidskou figuru v proměnách času. Tu spatřujeme i na dílech trojrozměrných. Zúčastnila se několika sochařských sympoziích v Martině, Doksanech, Vintířově i v zahraničí.


akad. malíř Herbert Kisza
(*1943)

Na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze vystudoval monumentální malbu u prof. A. Fišárka. Stal se z něj malíř, grafik, fotograf, sochař a cestovatel. Nechává se inspirovat náboženskými motivy a krajinou plnou devastace. Po cestách světem tvoří grafické cykly. Pořádá několik sochařských sympozií ve Františkánském klášteře. Jeho sochy jsou rozmístěné v historickém centru Kadaně. Sám se zúčastňuje mnoha kamenosochařských i řezbářských sympozií. Vlastní galerii U Netopýra na náměstí v Kadani. Vydal výpravnou publikaci fotografií krajem Poohří, které se stalo jeho vyznáním k přírodě a životu v tomto krásném kraji.


Kryštof Kisza
(*1974)

Kryštof Kisza je fotograf, na jehož fotografiích se setkáváme se zátiším, tak jak jej vidí kolem sebe bez aranžování a úprav. Z cest po Evropě a Americe přiváží nostalgické pohledy do krajiny a katedrál. Fotografie tónuje sépií a valérú modří.


Vojtěch Kraus
(*1944)

Studoval na Palackého univerzitě v Olomouci obor český jazyk a výtvarná výchova. Dlouhá léta tyto dva předměty učil na Gymnáziu v Kadani. Jeho výtvarným vyznáním je expresivní realistická krajina a zátiší. Můžeme tedy vidět kopce a řeku kolem Kadaně. Oblíbil si i veduty města s klášterem a hradem. Protějškem malířskému dílu je grafika. Používá techniku suché jehly, kde hledá podobné náměty jako v malířské tvorbě.


Dalibor Vajnar
(*1972)

Vystudoval Institut výtvarné výchovy UJEP v Ústí nad Labem. Zaujala jej východní kultura a filozofie, pod jejichž vlivem výtvarně tvoří. V malbách často používá úryvky z posvátných textů a knih. V obrazech hledá vyšší smysl bytí a existence člověka dnešního světa.


František Vlček
(*1947)

Absolvoval keramickou školu v Bechyni. Ve své keramické tvorbě propojuje keramiku s dalšími materiály. Inspiruje se mytologickými a legendárními tématy. Modeluje figury dávných hrdinů a bojovníků. Celkový dojem umocňuje povrchem, který imituje kov a nebrání se střídmému zlacení. Při výsledné instalaci propojuje keramiku často s kovem a se dřevem do organického celku. Založil bienále Keramické plastiky ve Františkánském klášteře. Působí také jako místopředseda Sdružení výtvarných umělců keramiků.

Karel Pobříslo

(*1964)

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.