Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Listovat v herbáři

Galerie Josefa Lieslera

04. 05. 2017 - 05. 06. 2017

Po městech jako je francouzské Montpellier, italské Benátky nebo Praha mají kadaňští návštěvníci to štěstí vidět velmi působivé instalace Ivany Hejdukové.

Na výstavě s názvem Listovat v herbáři představuje rozměrnou instalaci složenou ze čtverců - inspirací jí v tomto případě jsou pixely (obrazové body, ze kterých se skládá obrázek). Autorka tedy simuluje funkci počítače, rozkládá obraz na základní body a tím pádem vzniká optický klam. Když
k obrazu přijdete hodně blízko, uvidíte jen barevné čtverce. Naopak když odstoupíte dostatečně daleko, spatříte celistvý obraz květin. U dalších děl si pohrává s tématem mikrokosmos a makrokosmos ve vztahu k lidskému měřítku. Ukazuje nám, jak maličtí jsme oproti vesmíru a naopak obrovští oproti těm nejmenším tvorům naší planety. Součástí výstavy je zvukový doprovod, jehož autorem je Miroslav Posejpal. Ivana Hejduková ke své instalaci sama říká:

 

„V herbáři listujeme při určování druhů rostlin. Ale zdánlivě banální obracení stránek v sobě nese i hlubší význam exkluzivní činnosti, kterou lze provozovat jen na jediném místě v širokém vesmíru. Na Zemi.

Pokud se podíváme vzhůru na noční oblohu, uvědomíme si nesmírnost prostoru kolem nás. Na druhé straně věda prostřednictvím sofistikovaných nástrojů odhaluje stejně neuvěřitelné prostory opačným směrem, do kvantového světa. A to vše je vyladěno přírodními silami jako fungující jednotný celek.

Někde uprostřed těchto nepředstavitelných dimenzí žijeme my, bytosti řízené sice také všudypřítomnými přírodními zákony, ale vybavené navíc schopností emocí. Fyzikální zákony modelují modrou barvu oblohy, ale my ji vnímáme jako krásný letní den, určují velikost lidských rukou, ale my jimi zahrajeme Chopina.

Člověk žije v prostředí relativně vlídných proporcí. Oheň je právě tak velký, aby si ho mohl člověk rozdělat, uvařit si na něm chutné jídlo a zásobit tělo vším potřebným. Přilnavost inkoustu k papíru je právě taková, aby mohl napsat slovo, přečíst ho, pochopit, vzdělávat se. Tato vyváženost a skrytý řád věcí je výsledek dlouhého vývoje. Člověk se těmto podmínkám po dlouhá staletí přizpůsoboval, byl jimi modelován. Vše kolem nás a na nás je velké právě tak, aby to správně fungovalo.

Ale už ve výšce několika tisíc metrů bez speciálních pomůcek nepřežijeme a i do světa kvantových rozměrů je nám přístup odepřen. Prostor, ve kterém žijeme, je nepatrný ostrov rozmanitých možností uprostřed kruté nevlídnosti.

A proto určovat druhy rostliny podle herbáře je nevšední věc.“

 

Ivana Hejduková je malířka, grafička a ilustrátorka. Absolvovala SUPŠ a AVU (u prof. A. Paderlíka a J. Ptáčka) v Praze. Její velmi působivé instalace, kterými mnohdy můžeme prostupovat, působí lehounce jako pírko. Jejich tvorba je ovšem velmi náročná na čas i trpělivost. Často pracuje s matematickými kódy, které převádí do vizuální podoby - instalace tak vypadající jako skrumáž teček nebo koulí, mají však svůj pevný řád. Je rovněž autorkou velké slavnostní opony plzeňského Nového divadla, ostatně tvorba pro architekturu je jí vlastní i jako člence sdružení KVADRA, jež v tomto směru působí od roku 1999. 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.