Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

MONIKA ŽÁKOVÁ

Galerie Josefa Lieslera

01. 09. 2016 - 02. 10. 2016

Monika Žáková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jiřího Sopka. V Galerii Josefa Lieslera vystavuje elegantní olejové malby, které na pozorovatele na první pohled působí zejména svou iluzorností.

V kontextu architektury výstavního prostoru získávají díla navíc nový, dalo by se říci až chrámový rozměr. Gotické klenby interiéru v kontrastu s geometrickými obrazci spolu vedou vášnivý dialog oblouků a hran.

V Moničině práci je důležitá optická iluze. Tu neustále prozkoumává a stále se k ní vrací, kontrast mezi reálným a tušeným se v jejích malbách stírá – stejně jako plocha a plasticita. Ve svých dílech často imituje vlastnosti papíru, který ale prostřednictvím koláže na plátno také umisťuje. Optická iluze se tak díky tomu a díky důmyslnému a systematickému plánování práce autorky stává dokonalou. Proces navrhování a samotného tvoření je mnohdy velmi náročný a autorka věnuje každému plátnu zcela individuální péči. Trvá i několik týdnů, než je s výsledkem své práce stoprocentně spokojená; její touha po naprosté preciznosti vede občas i k tomu, že obraz přemaluje a začne úplně od začátku.

Monika se ve svých dílech snaží pomocí iluze narušit hranici mezi plochou a prostorem. V tom jí pomáhá také zkoumání různých podob papíru (složeného, deformovaného nebo jinak poškozeného vnějšími vlivy) a především zkoumání vlastností papíru – všímá si textury, syrovosti materiálu, který se skrze otisk pásky nebo rýhu čepele nože dere na povrch a podněcuje smyslový a emocionální zážitek z obrazu. Navzdory přísně pečlivé geometrii, kterou výtvarnice využívá, je ale v plátnech otištěna i jistá hodnota navíc, která tkví především v kladení důrazu na provázanost obsahové a formální stránky práce.

 

Práce Moniky Žákové jste mohli vidět například na výstavách v Ostravě, Praze, Brně, Jihlavě, Opavě, ale také v Berlíně, Tokiu nebo Drážďanech. V roce 2014 získala 3. místo v soutěži Cena kritiky za mladou malbu.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.