Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Spektrum

Dům umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

20. 06. 2018 - 09. 09. 2018

Vznik nového vizuálního jazyka GVUO Robert V. Novák Zuzana Burgrová

Na přelomu roku 2015/2016 jsme byli osloveni k vytvoření nového loga Galerie výtvarného umění v Ostravě. Nabídku jsme rádi přijali, ale nechtěli jsme pracovat na vytvoření standardního modelu, který se očekává a který často končí zředěním původního návrhu v kompromisy. Vizuální podobu komunikačních prostředků galerie jsme chtěli stanovit víceméně jako otevřenou platformu, ohraničenou jen kompozičními mantinely a ne nastavením pevných pravidel přejímaných nevhodně z korporátního prostředí, kde takový přístup má své opodstatnění. Pravidla „corporate identity“ jsou dnes v oblasti kultury poněkud na ústupu, protože se často ukazují pro moderní kulturní instituci jako nevhodná, časová, nebo i kontraproduktivně svazující.

Nepřicházíme tedy s žádným neměnným dogmatem, který by byl následně delegován k aplikaci. Naše návrhy jsou řízeny snahou myšlenkově i formálně posunout podobu vizuální komunikace galerie do přítomnosti. Rozhodli jsme se jít svou cestou, o které si myslíme, že má potenciál zrcadlit činnost významné galerijní instituce, jakou GVUO bezpochyby je.

Celou tvorbu vizuální identity se snažíme pojmout nedogmaticky, jako otevřenou a schopnou dalšího rozvoje, zvláště pak s přihlédnutím k plánované dostavbě budovy Domu umění. Nevnímáme proces jako uzavřený, chtěli bychom i v budoucnu reagovat na nové podněty a s nastaveným systémem pracovat jako s živým organismem.

 

Robert V. Novák a Zuzana Burgrová

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.