Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Michael Hon - Jednoduše

GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.

22. 04. 2017 - 11. 06. 2017

Vážení návštěvníci, Zveme Vás na sobotu 22/4 na komentovanou prohlídku a otevření 4 nových výstav.


Michael Hon patří k nejmladší generaci malířů s vazbou na brněnský region. Věnuje se především minimalistické abstrakci. Od nezobrazivého gestického vyjádření přes dekonstrukci a živelný rozpad geometrických struktur, které byly ještě částečně spjaty s konkrétním reálným předobrazem krajiny, dekoru či vzoru se postupně propracoval ke klidné kontemplativní poloze. Vizuální hra stejně jako prozkoumávání samotného malířského procesu a práce s novými netradičními materiály nás přivádí do široce rozprostřeného vnitřního světa. Při koncipování obrazu si často ukládá předem jasně definovaná omezení týkající se výběru a skladby barev a podkladů na které jsou nanášeny. Jindy si předdefinuje počet doteků štětce na daný formát či své malování omezuje časovým limitem. Stěžejním prvkem jeho děl je jednoduchý tah malířského štětce obvykle v monochromní barevné realizaci s důrazem na jemné strukturální prokreslení. Minimálními prostředky se pokouší dosáhnout maximálního účinku čisté formy. Obraz nevnímá jen jako plošné médium, ale posouvá jej do objektové roviny. Důležité je pro Hona také dopadající světlo, které dále ovlivňuje intenzitu barev, materiálovou subtilnost i celkové estetické vyznění. Umělcovo experimentování a hledání přináší další posun v oblasti chápání a vnímání malby jakožto tradičního závěsného díla.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.