Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

VÝSTAVA - Antonín Brinda: Akt ideologie

GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.

Antonín Brinda se zabývá vztahem mezi státem uplatňovanou ideologií a sexualitou. Vychází přitom z textu Louise Pierra Althussera Ideologie a ideologické státní aparáty.

Za jeden z ideologických státních aparátů považuje Brinda právě lidskou sexualitu, kterou rozděluje do dvou modelů. První je rodinný model – z hlediska legislativy je rodina stále nejvíce podporovaná, zažitý úzus nám říká, že rodina je základem státu. Občan je produktivní, je zařazen v systému a jeho intimní sféra je ovládnutá. Druhý model pak splňuje jedinec, jehož pohlavní aktivity nejsou regulovány a u nějž dochází k častému střídání sexuálních partnerů. Z pohledu státu je však rozdíl těchto modelů ve výsledku nepatrný. Jedinec je stále produktivní, jeho (sexuální) vzpoura je pouze zdánlivá.

Výstava „Akt ideologie“  nastoluje otázku, zda a jak je možné vymanit se z ideologického rámce života jednotlivce. Antonín Brinda nachází jednu z možných odpovědí ve vztahu sexuality a lásky – stát má schopnost regulace vztahů, ale nikoliv lásky.

Foto: Lenka Benešová

foto: Lenka Benešová

VERNISÁŽ VÝSTAVY

  • 30. 5. 2015 od 15:00

TRVÁNÍ VÝSTAVY

  • 31. 5. 2015 - 27. 9. 2015

ZDROJ


Vyhledat muzeum


Aktuality

STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM - OBMĚNY A INTERVENCE

27. 03. 2019 - 23. 11. 2020
GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.

Již třetí rok běží se stálá expozice GASK „Stavy mysli / Za obrazem“, jedinečně koncipována sbírková prezentace, která v roce 2015 vyhrála prestižní národní cenu Gloria musaealis. Od začátku prosince roku 2017 se expozice představí v zcela aktualizované podobě. Vedle řady obměn sbírkových děl bude expozice obohacena novými dlouhodobými zápůjčkami a nově vybranými aforismy k jednotlivým okruhům. Půjde také o tzv. „intervence“, neboli dílčí průniky tvorby současných umělců, které budou reflektovat konkrétní tematické okruhy jinak, než cestou „klasické“ sochy či závěsného obrazu. Jde například o prostorovou instalaci či elektronická média, tvůrčí prostředky bytostně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí. Expozice „Stavy mysli“ se vyvíjí v úzké spolupráci s Lektorským centrem GASK; v rámci jeho programu „GASK bez bariér“ LC GASK připraví pro inovovanou expozici rozšířený soubor haptických přepisů vystavených obrazů pro slabozraké a nevidomé návštěvníky a také audio průvodce stálou expozicí a jezuitskou kolejí. Mezi současné umělce, kteří svými díly obměnili stávající expozici patří Darina Alster, Martin Janíček, Jolana Havelková, František Kowolowski nebo Jakub Švéda.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.