Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstavy a akce v roce 2018

Dům umění (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace)

Výstavy 2018

Mázhaus

 • Podyjí v proměnách času

Výstava přibližuje změny v krajině Podyjí a jejích sídlech, které jsou zde zachyceny na historických a současných fotografiích a vychází z myšlenky vizuálně dokumentovat a porovnat jedno místo s delším časovým odstupem

18. 1. – 25. 3. 2018

 • Živé houby, jedlé i jedovaté

Výstava nabídne vhled pod pokličku regionálního houbaření a širší mykologické souvislosti. Tentokrát budou kromě tradičních živých exponátů k vidění barevné fotografie hub s doprovodnými texty vycházející z publikace Houbařský rok na Znojemsku vydané muzeem. K dispozici bude pro zájemce připravena binokulární lupa pro zkoumání mikrosvěta hub. V průběhu výstavy proběhnou komentované prohlídky a program pro školy.

12.10. výstava hub, která bude pokračovat do 11.11.2018 výstavou fotografií hub

 

 • Výstava originálních rukodělných výrobků

Prodejní výstava prací klientů Oblastní charity Znojmo - Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry

14. 11. 2018 – leden 2019

Přednáškový sál

XXXVIII. přednáškový cyklus

Leden - březen 2018, každý čtvrtek od 19 hodin

 • Probouzení jara

Velikonoční vazby studentů Střední odborné školy Dvořákova, Znojmo.

22. 3. - 2. 4.   

       * 100 let Československa - 100 let Československých známek

Klub filatelistů Znojmo  

22. 10. -  5. 11. 2018

 • Vánoce 2018

Výstava Patchworkového klubu Znojmo

30. 11. – 20. 12. 2018 

Výstavní sály 1. NP

 • Ohlédnutí
  Výstava současné tvorby členů znojemského Fotoklubu.
  12. 1. – 11. 2.
    
 • Cesty
  Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Znojmo
  16. 2. – 22. 4.
   

      * Pestrá paleta Lojzy Budíka

        Od narození malíře a ilustrátora Aloise Budíka uplyne v roce 2018 sto třicet let. Jihomoravské muzeum představí retrospektivní výstavu významného umělce působícího v regionu Podyjí.

        27. 4. – 17. 6. 

 • Šťastný život v secesi
  Sto let starý pohled do bezstarostné měšťanské společnosti.
  3. 7. – 9. 9.
   
 • 140 let znojemského muzea / Sbírky promlouvají

Sbírkový fond je základním existenčním předpokladem muzea jako instituce, zdrojem poznání a zároveň i prostředkem k vytváření výstav a expozic. Výstava "Sbírky promlouvají" představí průřez všemi oborovými částmi muzejní sbírky. Pozornost bude soustředěna na sbírkové předměty nebo jejich soubory pozoruhodné svojí výpovědní hodnotou. Půjde nejen o předměty zajímavé vizuálně, ale zároveň také spojené s nějakým "příběhem“.

21. 9. – 25. 11.
 

 • Vánoční výstava historických betlémů

Vánoční výstava představují unikátní vyřezávané a ručně malované betlémy z let 1840–1940, litografické betlémy na reliéfním papíře i skládací nebo vystřihovací reklamní betlémy z období první Československé republiky.
30. 11. 2018 – 13. 1. 2019
 

Stálé expozice:

                Staré umění Znojemska
                Mince zemí Koruny české
                J. T. Fischer - medailérská tvorba


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.