Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstavy a akce v roce 2018

Minoritský klášter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace)

Výstavy v roce 2018

 • Střípky z dějin módy
  Historie módy a průřez historickými epochami prezentovaný na rozsáhlé kolekci panenek v kvalitních replikách dobových oděvů od starověku až po módní salóny 20. století. Autorkou výstavy je paní Zdeňka Mudráková ze Zlína. 
 • 8. 12. 2017 – 2. 2. 2018
 • Kraslice pěti generací
  Výstava ze sbírky kraslic národopisce a sběratele Vratislava Bělíka. Jde o téměř 700 unikátních kraslic, které jednak dokumentují tvorbu pěti generací Bělíkovy rodiny od 4. čtvrtiny 19. století po současnost, dále jde o sběry kraslic z národopisného regionu Horácko a Podhorácko, ale také ukázkové produkce ze Slovácka, Hané a Valašska, přičemž jsou některé kraslice opět téměř 130 let staré. Autorkou výstavy i textů je dcera Vratislava Bělíka - Dobromila Vlčková.
  9. 2. – 6. 4.
 • 140 let znojemského muzea / Kořeny poznání

     Výstava představí podíl Jihomoravského muzea na archeologickém a přírodovědném poznávání regionu v souvislosti. Dotýká se také životních výročí některých osobností archeologie a přírodovědy spojených s muzeem, a         též 50. výročí existence odborných přírodovědných pracovišť. Na jednoduché medailony osobností budou navázány sbírkové předměty související s jejich činností a dále odkazy k jejich vědecké i popularizační práci,                především v podobě autentických exponátů dochovaných v muzeu.

20. 4. – 24. 6.
 

 • Kouzlo starých plováren
  Rozmarné léto ve Znojmě - Výstava přiblíží historii českých a moravských  plováren  a své místo zde najde i dnes už zaniklá znojemská plovárna u Dyje. Půjde především o přiblížení atmosféry a dobového života, který se odehrával ve 20. století ruku v ruce s postupnou proměnou životního stylu.
 • 29. 6. – 2. 9.
 • "1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československé republiky"

Výstava připomene klíčové události dvou závěrečných let Velké války v Evropě a na Znojemsku. Prezentován bude zejména hospodářský kolaps Ústředních mocností, vzestup nacionalistických a revolučních hnutí a zhroucení "staré Evropy" – v březnu 1917 pád carského režimu v Rusku, v dubnu 1917 vstup USA do války, mírové snahy mladého rakousko-uherského císaře Karla I. a jeho manželky Zity, první viditelné vystoupení československých legií v zahraničí proti Rakousko-Uhersku a konečně pád monarchie a vyhlášení republiky v říjnu 1918. Pro Znojemsko specifické budou ještě události sklonku roku 1918, kdy ustanovení státní moci Československé republiky narazilo na iredentismus místních představitelů tzv. Německé jižní Moravy (Deutsch-Südmähren), kdy k provolání republiky došlo až v polovině prosince 1918. Výstavu doplňují exponáty vojenské výzbroje i výstroje, polní pošta, zápisky vojáků, rodáků ze Znojemska, mapy, odznaky a vojenská vyznamenání.

7. 9. – 16. 11.

Létající drahokamy

 • Fascinující barvy, tvary i vzory ve světě hmyzu, nerostů a hornin. Výstava zapůjčená z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně je koncipována jako srovnání barevných vzorů a kombinací na tělech převážně exotického hmyzu a na horninách či minerálech. Umožňuje jak čistě estetické vnímání krásy těchto jedinečných přírodnin bez "konzumace" informací, tak má i obsah textový, který poskytuje základní informace o původu, účelu a chemismu barevných vzorů a dalších zajímavých souvislostech.

          23. 11. 2018 – 1. 2. 2019
 

 

Minoritský klášter – malý sál

 • Když se rozbuší kovadlina 

Dlouhodobá výstava volně navazující na stálou muzejní expozici černého řemesla představuje drobné kovářské práce, vývěsní cedule a štíty, železo v době válečné, lampy, lucerny a svícny, krásu zámečnictví, ale také lékařské nástroje. 

15. 12. 2017 – 30. 11. 2018

 

Stálé expozice:

                Pravěcí zemědělci

                Živá příroda Znojemska

                Neživá příroda Znojemska

                Černé řemeslo

                Orientální zbraně


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.