Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

MĚSTO POLIČKA PRAVIDELNĚ INVESTUJE MILIONY DO TÉMĚŘ STOVKY KULTURNÍCH PAMÁTEK, KTERÉ SE V NÍ NACHÁZEJÍ

Centrum Bohuslava Martinů (Městské muzeum a galerie Polička)

01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Do dnešních dnů se poličská radnice pečlivě stará o téměř stovku kulturních památek, které se v ní nacházejí a udržuje tak historickou tvář města.

Polička je vstupní branou do Žďárských vrchů. V 18. století patřila mezi nejbohatší města Východních Čech.

„Obranný systém v délce 1220 m obepíná celé jádro Poličky a patří mezi jedno nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě. Náklady na jeho údržbu tak nejsou malé. Město do oprav investuje s pomocí Programu regenerace městských památkových rezervací a zón s využitím finanční dotace z Ministerstva kultury ČR miliony korun. Práce na hradbách, které jsou pro Poličku velkým turistickým přínosem, jsou uskutečňovány podle havarijního stavu a finančních prostředků průběžně. V letošním roce město opět využilo příspěvku Ministerstva kultury, ale oproti  předchozím letům je investovalo do oprav jiných památek. Revitalizaci opevnění následně  zaplatilo z městských peněz,“ sdělila Marta Mastná vedoucí pracovnice městského úřadu.

Město Polička má i národní kulturní památky, což je ještě o stupeň vyšší kategorie ochrany. Patří k nim kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů a barokní skvosty na Palackého náměstí, kterými je morový sloup, budova radnice a obě barokní kašny a nově i historický nýtovaný most. Letos můžeme na opravu mostu čerpat finanční prostředky v rámci Programu regenerace ve výši až dvou milionů korun. Podmínkou bylo právě prohlášení mostu za kulturní památku,“ dodává.

Ocelový příhradový most nýtované konstrukce s příhradovými nosníky o délce okolo 20 m a šířce 4,3 m se spodní mostovkou, osazený na zděných nábřežních pilířích šířky 5,1 m a hloubky 2,5 m je technickou památkou, dokumentující vývoj mostních konstrukcí na našem území na přelomu 19. a 20. století.

Most byl postaven roku 1901 na přímé spojnici mezi jedinou původní fortnou v městském opevnění a neorenesanční palácovou budovou učitelského ústavu, pozdějšího gymnázia, dokončeného současně v roce 1901. Hlavní myšlenkou urbanistické koncepce bylo vytvoření druhého městského panaramatu  jako protiváhy siluety starého města, se školskými areály uprostřed. Uplatnění industriálního vzhledu konstrukce obohacuje komponované parkové prostředí z téže doby. Most se tak stal významným prvkem urbanismu města, který zásadním způsobem ovlivnil propojení s novou městskou čtvrtí za Synským rybníkem.

 

Poličské radnici tak patří nemalé uznání za snahu získávat nemalé finanční prostředky na obnovu našeho historického dědictví, jelikož se to rok od roku stává náročnější.

 


 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.