Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstava Co návštěvník nevidí...

Palác šlechtičen (Moravské zemské muzeum)

6. 5. - 18. 10. 2015 / Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno

Sbírka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea je druhou největší národopisnou sbírkou v České republice, přičemž škála jednotlivých fondů je široká co do tvarosloví tak i do materiálu. Právě tato materiálová různorodost (dřevo-polychromované/nepolychromované, sklo, keramika, textil, přírodniny, kůže, papír, fotografie, film, organické i syntetické materiály) klade velké nároky na ošetřování sbírky a to zejména na práci konzervátorů, neboť nezbytná péče nekončí jen uložením sbírkových předmětů v depozitářích. 

Tato výstava seznamuje veřejnost s pojmy preventivní konzervace (základní podmínky při uložení) a konzervátorsko-restaurátorská práce, se kterými je spojena činnost konzervátorů-restaurátorů. Cílem je představit širokou škálu pracovních postupů, s důrazem na mravenčí práci, kterou návštěvník běžně nevnímá, neboť vidí až finální stav předmětu - tj. po zásahu odborníka. Zastoupeny jsou nejen práce stálých zaměstnanců, kteří se starají o všechny sbírkové předměty po stránce přímé a nepřímé konzervace a provádějí opravy na jednotlivých předmětech, ale i práci externistů v rámci grantových programů i spolupráce s odbornými školami včetně prezentace různých druhů příslušné dokumentace prací. 

Foto: Jan Cága, MZM.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.