Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstava Ratíškovice – prezentace obce

Palác šlechtičen (Moravské zemské muzeum)

3. 7. - 30. 9. 2015 / Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno

Etnografický ústav Moravského zemského muzea připravil pro rok 2015 cyklus výstav zaměřený na prezentaci moravských regionů, měst, obcí a vybraných projevů tradiční kultury, který na rozdíl od kmenových výstavních aktivit nečerpá z vlastních muzejních sbírek, ale dává prostor pro představení dané lokality z jejích vlastních zdrojů. Projekt nazvaný Za humny – Prezentace moravských krajů, regionů a obcí, který je založen na spolupráci se zástupci jednotlivých krajů, orgánů státní správy i samosprávy, byl zahájen v dubnu 2015 výstavou Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje (spolupráce s Centrálou cestovního ruchu jihovýchodní Moravy a CCR jižní Moravy).
 
Jako první obec se v rámci tohoto cyklu představí samostatnou prezentací Ratíškovice z jižního okraje etnografického regionu Kyjovsko. Obec v minulosti žila a dodnes žije bohatým veřejným životem, kromě četných spolků zde působí i množství folklorních uskupení. Ratíškovice jsou vynikajícím příkladem intenzivně sdílených a prožívaných projevů tradiční kultury.  Jsou dokladem její životaschopnosti, byť již ne v rovině tradičního způsobu života, ale adaptace jejích projevů na současný životní styl, posunutých do roviny náplně volného času. Zpětná vazba člověka na místo, kde se narodil, kde žije, není v případě Ratíškovic prázdnou frází, ale žitou skutečností dokládající, že potenciál tradiční kultury na Moravě není mrtvou „muzejní“ záležitostí.
 
Výstava představí výběr z bohatého fotografického obecního archivu zachycujícího život obyvatel Ratíškovic od počátku 20. století do 70. let 20. století. Představí rovněž místní formu lidového kroje a místní lidovou výrobu – kraslice, malovanou keramiku a výšivku.
 
Foto: Radek Skoták,  MZM.
 
 
 

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.