Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstava Mykény a střední Evropa

Pavilon Anthropos (Moravské zemské muzeum)

Mezinárodní výstava zaměřená na období starší doby bronzové před více jak 3.500 lety, kdy pravěké společnosti střední Evropy navázaly intenzivní kontakt s oblastí časně antických civilizací ve středomoří (s egejskou oblastí, mykénskou kulturou).

15. 10. 2014 - 16. 8. 2015

Tento vztah se také na Moravě projevuje nejen doklady obchodní činnosti (importy a výměna zboží po jantarové stezce vedoucí povodím řeky Moravy), ale také snahou o napodobování architektury nejstarších mykénských měst nebo vyspělého stylu života. Lze v této souvislosti říci, že střední Evropa vč. Moravy se stala součástí světa rodící se antické civilizace, kterou na velké vzdálenosti spojovalo vědomí vzájemné identity a také například společného náboženský (mytologického) výkladu světa, který známe od pozdějších řeckých autorů, jakým byl např. Homér. Jedním z pozoruhodných dokladů civilizačního propojení střední Evropy se starou řeckou civilizací jsou na výstavě archeologické nálezy z východního Slovenska – kostěná ochranná zbroj válečníků starší doby bronzové, která jednoznačně napodobuje vzory, jež jsou popsány například v eposu Ilias, popisující báje o trojské válce. Výstava obsahuje tři základní celky. První je věnován území Moravy ve starší době bronzové tj. v době 2000 – 1500 let př. n. l. Představeny jsou originály archeologických nálezů únětické kultury a věteřovské kultury – keramika ze sídlišť, nálezy hrobových celků, obchodní i rituální depoty bronzových předmětů atd. Důkazy o propojení území Moravy se středomořským světem svědčí importy zlatých šperků, napodobování keramických nádob, kostěné předměty nebo také specifický způsob pohřbívání dětí ve velkých keramických nádobách tzv. pithos. Druhá část výstavy prezentuje velmi cenný soubor archeologických nálezů otomanské kultury z východního Slovenska s velmi bohatými doklady ovlivnění časně antickými civilizacemi. Součástí expozice bude tvarově velmi zajímavá pravěká keramika z pohřebiště a opevněného sídliště v Nižné Myšli, kostěná zbroj, zlaté a bronzové předměty ale také například vzácný chlebový idol vyrobený ze směsi hlíny a pšeničné mouky. Poslední třetí celek je věnován vlastním časně antickým Mykénám, známe archeologické lokality na severovýchodě Peloponésu. Velké bohatství zdejších nálezů je vedle velkoformátových fotografií, trojrozměrného modelu Mykén prezentováno zejména originálními archeologickými nálezy a rovněž velmi hodnotnými kopiemi neznámějších zlatých a kovových předmětů nalézaných v mykénských šachtových hrobkách (zlaté tepané čelenky, zlatá tzv. Agamemnónova pohřební maska, zlaté tepané číše z Vafia, bronzové zdobené krétské dýky, meč atd.).

Foto: Jan Cága, MZM.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.