Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

České země uprostřed Evropy na mapách a plánech Národního archivu

Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

25. 04. 2023 - 25. 06. 2023

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na zahájení výstavy České země uprostřed Evropy na mapách a plánech Národního archivu, které se koná 25. 4. 2023 od 17 hodin v kostele Zvěstování Panně Marii. Výstava potrvá do 25. 6. 2023.

Výstava představuje klenoty kartografického dědictví České republiky uložené ve Sbírce map a plánů a dalších archivních fondech Národního archivu.

Tematicky se výstavní projekt zaměřuje na dva základní okruhy.

I. CO NÁS S EVROPOU SPOJUJE A OD NÍ DĚLÍ?
První okruh představuje didakticky pojaté vazby, které nás někdy vydělují a jindy spojují s Evropou, jíž jsme součástí. V Evropě lze identifikovat celou řadu hodnot, jevů, tendencí a věcí, které vždy zůstanou pro integrující se Evropany přesto symbolem určité odlišnosti, výjimečnosti, případně svébytnosti. Vzhledem k tomu, že Evropu tvoří velké množství národů a národností, disponuje také velkým množstvím dorozumívacích jazyků, různorodostí mentalit, kultur, území, národních i zemských dějin a především pestrostí národních tradic. Je běžné a bylo tomu tak i v minulosti, že v jedné zemi žije více národů pospolu. Tyto výše vypsané jevy tvoří specifikum každého národa, jehož vnějším znakem je dorozumívací jazyk, podléhající neustálému vývoji v čase.

V neposlední řadě odrážejí historii každého národa, resp. společenství, i podmínky jeho vývoje, které na něm zpravidla zanechávají následky a formují tak jeho podobu i rozvoj, přičemž jsou však tímto společenstvím formovány, z čehož plyne, že historické události mohou ovlivnit a zpravidla také ovlivňují vztah jednoho národa k jinému a naopak.

Každé z pěti vybraných témat (hranice, lesy, montana – nerostné bohatství, řeky a vodní díla, doprava, architektura a urbanismus) poukazuje na vazby s některou sousedící evropskou zemí, ale zároveň mají přesah do širšího evropského prostoru. I takové je dědictví tolik vzpomínané a občas i trochu zatracované Habsburské podunajské monarchie, promítnuté do aktuální i nedávné současnosti. Informace obsažené v kartografických archiváliích jsou ideálním prostředkem pro vyjádření a pochopení takových vzájemných vazeb. Pomiňme v této souvislosti fakt, že to občas můžou být i prostředky vedoucí k jejich možnému odcizení navzájem, k potencionálním vzájemným sporům a dokonce i teoreticky k válečným konfliktům. Zaměřme se spíše na to, že mapová díla vznikala především proto, aby se podobným konfliktům předcházelo, nebo aby se na jejich základě vzniklé spory urovnaly.

II. CO PŘINÁŠÍME EVROPĚ?
Druhý okruh výstavy naopak prezentuje to, co české země ve svém vývoji a Česká republika v současnosti přinesly a přinášejí Evropě a v jaké se tak děje podobě a formě. K rozvoji evropské kultury a vzdělanosti přispěly také české země, nejen významnými osobnostmi své doby, ať již panovníky, vědci nebo učenci, jako byli Karel IV., Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský, Jaroslav Seifert, Jaroslav Heyrovský, ale také sbírkotvornou a ediční činností, jejíž doklady nalézáme v depozitářích i otevřených expozicích paměťových institucí a jedná se přitom o poklady nejen evropského, ale mnohdy celosvětového významu.

Není samozřejmě reálné prostorově představit vše, co by bylo možné považovat za evropské či světové kulturní dědictví, tudíž bylo nutné pro stěžejní část výstavy sáhnout pouze k vybranému reprezentativnímu „vzorku“. Staly se jimi po zásluze národní hřebčín Kladruby nad Labem s chovnou stanicí koní (běloušů) českého plemene starokladrubských koní, dále je to lázeňství, které si vydobylo uznání a získalo světový věhlas i za oceánem a konečně ojedinělý stavební sloh „barokní gotika“, nedílně spjatý s působením geniálního architekta té doby Jana Blažeje Santini-Aichla.

Autoři výstavy si jsou vědomi skutečnosti, že každé z výše vytyčených témat lze podpořit poměrně značným množstvím svědečných kartografických dokumentů, nicméně k tomu je nutné poznamenat, že výstava je podle autorského klíče zaměřena převážně na dostupné mapy a plány ze sbírek Národního archivu, čemuž byl podřízen i výběr takových dokumentů.

Web akce ZDE.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Den architektury


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na akci Den architektury, která se bude konat 30. 9. 2023 od 14 hodin. V rámci Dne architektury je od 13:30 vstup do celého areálu volný. Program: od 14:00 - možnost volné prohlídky celého areálu (oba okruhy: kostel s ambity + proboštství s muzeem a výstavami) 15:30 - projekce časosběrného dokumentu režisérky Marie Šandové „Zrcadlo baroka“ o dostavbě východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici (27 min) 16:00 prezentace Ing. arch. Jana Soukupa na téma záchrana Mariánské Týnice a dokončení díla J. B. Santiniho 16:30 komentovaná prohlídka východního ambitu s expozicí „Sto let obnovy Mariánské Týnice 1920-2020“ vedená  Ing. arch. Janem Soukupem, autorem realizačního projektu dostavby 17:00 komentovaná prohlídka západního ambitu s výstavou „Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách“ vedená Mgr. et Mgr. Pavlem Benešem, autorem výstavy Plakát ke stažení ZDE.

Přečíst více

Policejní symbolika - z Čech až na konec světa

03. 10. 2023 - 24. 11. 2023
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Policejní symboliku představí výstava, jejíž zahájení pořádá Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v malé výstavní síni hospitium 3. října 2023 od 17 hodin. Výstava předmětů ze sbírky pplk. Mgr. Bc. Luboše Valdhanse je věnována symbolice útvarů Policie České republiky, jejich podrobným popisům, procesu schvalování, ukázkám neschválených symbolů, včetně řady zajímavostí. Dále budou představeny policejní symboly z dalších zemí Evropy, ale také z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie. Výstava potrvá do 24. listopadu 2023. Plakát ke stazení ZDE.

Přečíst více

Rychnovský chrámový sbor & orchestr


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

V kostele Zvěstování Panně Marii v Mariánské Týnici vystoupí 7. 10. 2023 od 18 hodin Rychnovský chrámový sbor & orchestr, který dosud uchovává staletou tradici duchovní hudby. Všechny pěvce souboru spojuje láska k hudbě. Bohatý repertoár je výrazně orientován především na české autory. Sbor zpívá při liturgii význačných svátků církevního roku, vystupuje koncertně a účastní se hudebních festivalů doma i v zahraničí. Před pandemií vystupoval např. v katedrále sv. Štěpána ve Vídni, loni pak v lichtenštejnském Vaduzu.  Program: Filip Kolowrat Krakowský: Missa Solemnis Sólisté: Helena Hozová | soprán Kateřina Synková | alt Sergej Kostov | tenor Pavel Kobrle | bas Koncert se koná ke 100. výročí narození plzeňského historika a archiváře Miloslava Bělohlávka (8. 10. 1923 – 28. 9. 2006), za finanční podpory Plzeňského kraje a společnosti Kolowratovy lesy, a.s. Plakát ke stažení ZDE.  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.