Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Klášter a voda

Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

30. 06. 2022 - 01. 07. 2022

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a spolupracující organizace Vás zvou v rámci poznávání cisterciáckých klášterních krajin na konferenci na téma Krajina a voda, která se koná 30. 6.—1. 7. 2022.

Program:

Čtvrtek 30. 6. 2022

Mariánská Týnice

 • 12:45—13:15 prezence účastníků
 • 13:20—zahájení konference
 • 13:30—13:50 úvodní slovo – PhDr. Irena Bukačová
 • 14:00—15:00 prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. - Vodní stres ve světě a v Česku. Jak ho můžeme řešit?
 • 15:20—16:20 Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ing. Mgr. Eva Jeníková - Proměny vody v čase
 1. část - charakteristika krajiny a vody v krajině širšího zájmového území Plas a Mariánské Týnice
 2. část - představení krajinného plánu obce Potvorov, jako modelového území, které se zabývá řešením optimalizace hydrologického režimu v území
 • 16:30 prohlídka Mariánské Týnice; přesun do Plas
 • 18:00 ubytování
 • 19:00 návštěva pivovaru

Pátek 1. 7. 2022

Plasy, CSD NTM – sál Mathey

 • 9:00—10:00 RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. - voda, co nás propojuje, ať chceme nebo nechceme, návrat k moudrosti při nakládání s krajinou
 • 10:20—11:20 PhDr. Josef Řehák - Cisterciácké kláštery a nové poznatky o vodním systému v plaském klášteře

Plasy, klášter

 • 11:40—12:40 prohlídka kláštera
 • 12:40—14:00 pauza na oběd

Plasy, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 14:00—15:00 kostel a hudba
 • 15:00 zakončení konference

Pro účastníky konference je možné zajistit ubytování na internátu místní střední školy (200Kč/1noc)

Potvrďte svoji účast na email (včetně požadavku na ubytování) adpro@iol.cz do 24. 6. 2022.

Pozvání ZDE.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Umělecká beseda

29. 06. 2022 - 04. 09. 2022
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na slavnostní zahájení výstavy Umělecká beseda, které se koná 28. 6. 2022 od 17 hodin v refektáři. V dialogu s geniem loci mariánského poutního místa se představí členové výtvarného odboru spolku Umělecká beseda. Toto mezioborové umělecké sdružení je svým založením (1863) nejstarším uměleckým spolkem v českých zemích. Ve svých řadách sdružuje napříč generacemi výtvarné, slovesné i hudební umělce různých osobních názorů i tvůrčích přístupů. Na výstavě se představí sochařskou, malířskou i grafickou tvorbou svých členů, reagující na duchovní i formální podněty. Výstava potrvá do 4. 9. 2022. www.marianskatynice.cz

Přečíst více

Archeologické léto - Rabštejn nad Střelou


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnice ve spolupráci s Archeologickými ústavy připravuje pro širokou veřejnost akci Archeologické léto. Archeologická procházka do Rabštejna nad Střelou se koná 10. 7. 2022 od 13 hodin. Místo srazu je před zámeckou branou, kde bude prohlídka objektu (zde je třeba zakoupit vstupenku do zámku). Vycházka probíhá po nezpevněných lesních, polních cestách a zvlněném terénu, proto ji nedoporučujeme pro kočárky s dětmi. Nutná je vhodná turistická obuv. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu: www.archeologickeleto.cz Nabídka dalších archeologických vycházek: Rabštejn nad Střelou: - vždy od 13 hodin 24. 7. 2022 7. 8. 2022 21. 8. 2022 Přírodní rezervace Krašov: Místo srazu je u hospodářského dvora Rohy. Trasa procházky kopíruje průběh hlavní hradní cesty s odbočkami na lesní cesty a cestičky, doporučujeme vhodnou turistickou obuv, délka trasy je cca 8 km. Vycházka je vhodná i pro kočárky a méně zdatné jedince, za předpokladu, že vynechají odbočky po lesních cestách. Hlavní skupina se vždy bude vracet na hlavní hradní cestu, kde se s nimi znovu spojí.  - vždy od 13 hodin 17. 7. 2022 31. 7. 2022 14. 8. 2022 28. 8. 2022 Plakát ZDE.

Přečíst více

Archeologické léto - Přírodní rezervace Krašov


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnice ve spolupráci s Archeologickými ústavy připravuje pro širokou veřejnost akci Archeologické léto. Archeologická procházka do Přírodní rezervace Krašov se koná 17. 7. 2022 od 13 hodin. Místo srazu je u hospodářského dvora Rohy. Trasa procházky kopíruje průběh hlavní hradní cesty s odbočkami na lesní cesty a cestičky, doporučujeme vhodnou turistickou obuv, délka trasy je cca 8 km. Vycházka je vhodná i pro kočárky a méně zdatné jedince, za předpokladu, že vynechají odbočky po lesních cestách. Hlavní skupina se vždy bude vracet na hlavní hradní cestu, kde se s nimi znovu spojí.  Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu: www.archeologickeleto.cz Další termíny vycházky do Přírodní rezervace Krašov: - vždy od 13 hodin 31. 7. 2022 14. 8. 2022 28. 8. 2022 Nabídka ostatních archeologických vycházek: Rabštejn nad Střelou Místo srazu je před zámeckou branou, kde bude prohlídka objektu (zde je třeba zakoupit vstupenku do zámku). Vycházka probíhá po nezpevněných lesních, polních cestách a zvlněném terénu, proto ji nedoporučujeme pro kočárky s dětmi. Nutná je vhodná turistická obuv. - vždy od 13 hodin 24. 7. 2022 7. 8. 2022 21. 8. 2022 www.marianskatynice.cz

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.