Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Májový den uměleckých řemesel a divadla v Mariánské Týnici

Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Doprovodná akce muzea s celodenním programem, vystoupení šermířů, kejklířů, tanečnic a divadlo pro děti. Součástí je též tradiční jarmark s různorodou řemeslnou výrobou. Občerstvení zajištěno.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici pořádá v sobotu 19. května 2018 od 10. 00 hodin již 16. ročník Májového dne uměleckých řemesel a divadla. Tato akce se odehrává v areálu bývalého kláštera. Pro návštěvníky je připraven program pro všechny věkové kategorie. Uvidíte zde folklórní soubor TřemCha z Třemošné, taneční a šermířská vystoupení skupiny Srdcové eso a Honesta,  zavítá k nám kejklíř Lukáš se svými ukázkami a žonglérskou školou pro malé i velké, k poslechu zahraje skupina Verbež. Lukostřelbu zajišťuje spolek LuKos Manětín. V ambitu vystoupí pěvecký sbor při ZUŠ Kralovice a Nána divadlo s Myší pohádkou. Pro děti je připravena tvůrčí dílna ve spolupráci s DDM Kralovice. Součástí je též jarmark. Občerstvení zajištěno. Vstupné: dospělí 80,- Kč; děti 6-15 let 40,- Kč; děti do 6 let zdarma. Výše vstupného je včetně vstupu do muzea.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Umělecká beseda

29. 06. 2022 - 04. 09. 2022
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na slavnostní zahájení výstavy Umělecká beseda, které se koná 28. 6. 2022 od 17 hodin v refektáři. V dialogu s geniem loci mariánského poutního místa se představí členové výtvarného odboru spolku Umělecká beseda. Toto mezioborové umělecké sdružení je svým založením (1863) nejstarším uměleckým spolkem v českých zemích. Ve svých řadách sdružuje napříč generacemi výtvarné, slovesné i hudební umělce různých osobních názorů i tvůrčích přístupů. Na výstavě se představí sochařskou, malířskou i grafickou tvorbou svých členů, reagující na duchovní i formální podněty. Výstava potrvá do 4. 9. 2022. www.marianskatynice.cz

Přečíst více

Archeologické léto 2022 - Přírodní rezervace Krašov


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnice ve spolupráci s Archeologickými ústavy připravuje pro širokou veřejnost akci Archeologické léto. Archeologická procházka do Přírodní rezervace Krašov se koná 14. 8. 2022 od 13 hodin. Místo srazu je u hospodářského dvora Rohy. Trasa procházky kopíruje průběh hlavní hradní cesty s odbočkami na lesní cesty a cestičky, doporučujeme vhodnou turistickou obuv, délka trasy je cca 8 km. Vycházka je vhodná i pro kočárky a méně zdatné jedince, za předpokladu, že vynechají odbočky po lesních cestách. Hlavní skupina se vždy bude vracet na hlavní hradní cestu, kde se s nimi znovu spojí.  Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu: www.archeologickeleto.cz Další termín vycházky do Přírodní rezervace Krašov: 28. 8. 2022 od 13 hodin Nabídka ostatních archeologických vycházek: Rabštejn nad Střelou: Místo srazu je před zámeckou branou, kde bude prohlídka objektu (zde je třeba zakoupit vstupenku do zámku). Vycházka probíhá po nezpevněných lesních, polních cestách a zvlněném terénu, proto ji nedoporučujeme pro kočárky s dětmi. Nutná je vhodná turistická obuv. 21. 8. 2022 od 13 hodin www.marianskatynice.cz

Přečíst více

Archeologické léto 2022 - Rabštejn nad Střelou


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnice ve spolupráci s Archeologickými ústavy připravuje pro širokou veřejnost akci Archeologické léto. Archeologická procházka do Rabštejna nad Střelou se koná 21. 8. 2022 od 13 hodin. Místo srazu je před zámeckou branou, kde bude prohlídka objektu (zde je třeba zakoupit vstupenku do zámku). Vycházka probíhá po nezpevněných lesních, polních cestách a zvlněném terénu, proto ji nedoporučujeme pro kočárky s dětmi. Nutná je vhodná turistická obuv. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu: www.archeologickeleto.cz Nabídka archeologické vycházky do Přírodní rezervace Krašov: Místo srazu je u hospodářského dvora Rohy. Trasa procházky kopíruje průběh hlavní hradní cesty s odbočkami na lesní cesty a cestičky, doporučujeme vhodnou turistickou obuv, délka trasy je cca 8 km. Vycházka je vhodná i pro kočárky a méně zdatné jedince, za předpokladu, že vynechají odbočky po lesních cestách. Hlavní skupina se vždy bude vracet na hlavní hradní cestu, kde se s nimi znovu spojí.  28. 8. 2022 od 13 hodin www.marianskatynice.cz

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.