Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Představení knihy "Sokolovo 1943"

Muzeum československých legií

Představení nové dvojknihy "Sokolovo 1943", která se skládá z titulů "Sokolovo - První boj" a "Sokolovo - Nezapomenutí hrdinové".

Knihy nabízí zatím nejucelenější pohled na jednu z nejvýznamnějších bitev našich vojenských dějin a její hrdiny bez stínu propagandy a s využitím širokého okruhu pramenů. Text je doplněn stovkami dobových i současných fotografií, reprodukcí archivních dokumentů i přehledných map a tabulek.
Knihu představí autoři Milan Kopecký a Milan Mojžíš. 

www.facebook.com/events/211917324525463

Vstupné zdarma, kapacita sálu omezena - rezervaci míst lze provést osobně na recepci muzea, na telefonu 734 315 642 či na e-mailu muzeum@csol.cz.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Zdravotnice v čs. vojenských jednotkách v SSSR


Muzeum československých legií

Přednáška o čs. vojenských zdravotnicích u zahraniční armády na východní frontě. Neexistuje pro ženy více typická specializace než zdravotnice. V čs. jednotkách tomu nebylo jinak: našli bychom jak sanitářky/sběračky raněných, tak chirurgické sestry a ošetřovatelky na pooperačním. V bojích u Sokolova ženy zastávaly pouze onu nejnebezpečnější úlohu, a sice sanitářku/sběračku raněných. Po příchodu většího počtu mužů vidíme tendenci ženy stahovat dále od fronty. Přednáší Roman Štér. www.facebook.com/events/761775739267374/ Vstupné zdarma, kapacita sálu omezena - rezervaci míst lze provést osobně na recepci muzea, na telefonu 734 315 642 či na e-mailu muzeum@csol.cz.  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.