Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Vladimír Nosek - ORBIS PICTUS

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

02. 04. 2016 - 28. 04. 2016

Vladimír Nosek při svém třetím zastavení v prostorách humpoleckého muzea představí veřejnosti soubor koláží doplněných vybranými portréty zajímavých osobností z období posledních pěti let.

Vladimír Nosek / nar.1959 / se kromě jiných výtvarných aktivit  v poslední době věnuje především koláži  a olejomalbě, konkrétně pak portrétu.

Koláž ve svém klasickém zpracování nalézá i v dnešní době plné nových výtvarných technik a směrů své zastánce a obdivovatele, v podání Vladimíra Noska pak určitou originalitu a novátorství, mnohdy inklinující ke grafice, jindy až k lehce surrealistickým vizím. Nepracuje pouze se segmenty již dříve vytvořeného díla, např. fotografií, obrazů či textů, ale rovněž využívá barevných ploch, jejich různě složených a upravených  částí, které skládá do zajímavých kompozicí, aniž by použil jediného obrazového prvku. Vytváří si tak  velmi osobitý rukopis, odlišný od většiny koláží, více či méně kopírujících námětově i zpracováním dadaismus. Je až překvapivé, že i prostřednictvím koláže lze vyjadřovat i hlubší témata a vyprávět závažné příběhy.

 

Prvotní námětově rozrůzněné koláže postupně vystřídaly soubory s pevně svázanou tématikou a způsobem zpracování, jejichž určujícím prvkem se stává barevná střídmost, výběr materiálů a kompozice. Jednotlivé soubory koláží jsou pojmenovány Nebe, peklo, ráj /2010 - 2013/, Panoptikum /2012 -2013/, Ona /2013 - 2014/, Labyrint /2014/, Imaginace /2014/, Hra o jablko /2015/ a Perforace /2015/.

Významným prvkem  většiny olejomaleb je tak jako u koláží barevná střídmost , snad ještě důraznější, opírající se o škálu odstínů šedi od bílé po černou, ucelená kompozice se smyslem pro detail. Námětově se autor pohybuje v širším spektru od temných zákoutí až k aktu a zejména portrétům, které v posledním období v tvorbě převládají. 

Vladimír Nosek v současnosti žije v Jindřichově Hradci, výtvarnému umění se s krátkými přestávkami věnuje od osmdesátých let minulého století, mnoho let se zabýval návrhy a výrobou loutek. Uskutečnil více než  sto výstav /samostatných i kolektivních/ a jeho tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách, je držitelem několika ocenění na festivalech umění, podílí se i na charitativních projektech a dobročinných aukcích.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Věda v muzeu: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - Vysychají česká města?

02. 12. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Věda v muzeu je přednáškový cyklus humpoleckého muzea zaměřený na popularizaci vědy, který má ukázat, že věda není nuda! V rámci cyklu Věda v muzeu pohovoří ve středu 2. prosince docent David Stránský o tom, že bychom neměli brát vodu jako samozřejmou součást našeho života. Připomene, že voda je vzácnou tekutinou, se kterou se musíme znovu naučit hospodařit. Přednáška nese název Vysychají česká města? Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. působí na Fakutě stavební ČVUT v Praze, kde vede Katedru zdravotního a ekologického inženýrství. Zabývá se tématem městského odvodnění a jeho dopadům na životní prostředí. Od roku 2013 vede Asociaci pro vodu ČR. Pro návštěvníky bude stejně jako obvykle přichystáno drobné občerstvení. Vstupné na přednášku je 20 Kč.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.