Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Vladimír Nosek - ORBIS PICTUS

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

02. 04. 2016 - 28. 04. 2016

Vladimír Nosek při svém třetím zastavení v prostorách humpoleckého muzea představí veřejnosti soubor koláží doplněných vybranými portréty zajímavých osobností z období posledních pěti let.

Vladimír Nosek / nar.1959 / se kromě jiných výtvarných aktivit  v poslední době věnuje především koláži  a olejomalbě, konkrétně pak portrétu.

Koláž ve svém klasickém zpracování nalézá i v dnešní době plné nových výtvarných technik a směrů své zastánce a obdivovatele, v podání Vladimíra Noska pak určitou originalitu a novátorství, mnohdy inklinující ke grafice, jindy až k lehce surrealistickým vizím. Nepracuje pouze se segmenty již dříve vytvořeného díla, např. fotografií, obrazů či textů, ale rovněž využívá barevných ploch, jejich různě složených a upravených  částí, které skládá do zajímavých kompozicí, aniž by použil jediného obrazového prvku. Vytváří si tak  velmi osobitý rukopis, odlišný od většiny koláží, více či méně kopírujících námětově i zpracováním dadaismus. Je až překvapivé, že i prostřednictvím koláže lze vyjadřovat i hlubší témata a vyprávět závažné příběhy.

 

Prvotní námětově rozrůzněné koláže postupně vystřídaly soubory s pevně svázanou tématikou a způsobem zpracování, jejichž určujícím prvkem se stává barevná střídmost, výběr materiálů a kompozice. Jednotlivé soubory koláží jsou pojmenovány Nebe, peklo, ráj /2010 - 2013/, Panoptikum /2012 -2013/, Ona /2013 - 2014/, Labyrint /2014/, Imaginace /2014/, Hra o jablko /2015/ a Perforace /2015/.

Významným prvkem  většiny olejomaleb je tak jako u koláží barevná střídmost , snad ještě důraznější, opírající se o škálu odstínů šedi od bílé po černou, ucelená kompozice se smyslem pro detail. Námětově se autor pohybuje v širším spektru od temných zákoutí až k aktu a zejména portrétům, které v posledním období v tvorbě převládají. 

Vladimír Nosek v současnosti žije v Jindřichově Hradci, výtvarnému umění se s krátkými přestávkami věnuje od osmdesátých let minulého století, mnoho let se zabýval návrhy a výrobou loutek. Uskutečnil více než  sto výstav /samostatných i kolektivních/ a jeho tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách, je držitelem několika ocenění na festivalech umění, podílí se i na charitativních projektech a dobročinných aukcích.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.