Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

100 roků Říše loutek

Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

01. 07. 2020 - 31. 01. 2021

Divadlo Říše loutek, jehož zakladatelem byl akad. soch. Vojtěch Sucharda, 100 let své existence. Při té příležitosti pořádá Muzeum hlavního města Prahy výstavu v domě U Zlatého prstenu.

100 roků Říše loutek
Letos v září oslaví divadlo Říše loutek, jehož zakladatelem byl akad. soch. Vojtěch Sucharda, 100 let své existence. Při té příležitosti pořádá Muzeum hlavního města Prahy výstavu v domě U Zlatého prstenu, která představí unikátní historické loutky, rekvizity, ukázky dekorací a kostýmů doplněné dobovými fotografiemi. Výstava připomene i práci těch, kteří loutkám dávají život, a představí veřejnosti řadu materiálů, které doposud neměla možnost vidět.
Divadlo Říše loutek získalo během doby své existence značné umělecké renomé. Od roku 1928 působí v budově Městské knihovny na Starém Městě ve světově unikátním prostoru kukátkového jeviště a hlediště. Během svého trvání hraje nepřetržitě.
I když se původně hrálo jen s marionetami – tedy loutkami voděnými shora – začaly se časem na scéně objevovat také maňásky a javajky. Vojtu Suchardu vystřídal v principálské funkci akad. sochař Bohumír Koubek a v poslední době vytváří loutky řada domácích i externích výtvarníků.
Česko má jako loutkářská velmoc tradici lidového loutkářství zapsanou i v seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Z HISTORIE DIVADLA ŘÍŠE LOUTEK
Říše loutek se zrodila před 100 lety. Přesně 26. září 1920 se poprvé rozhrnula opona a loutky sochaře Vojty Suchardy v krásných dekoracích Anny Suchardové-Brichové zahrály pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. A pak se hrálo každou sobotu a neděli. Toto nové divadlo se jmenovalo Divadélko V říši loutek v Bubenči a sídlilo ve zrušené školní kapli v Korunovační ulici. Manželé Suchardovi vtiskli divadlu výraznou tvář a seskupili kolem sebe početný soubor v čele s emeritní členkou Národního divadla Marií Aichelburgovou-Hilbertovou. Hrály se pohádky, ale také Tylův Strakonický dudák, Jiráskova Lucerna či Shakespearův Večer tříkrálový. Divadlo brzy získalo značné umělecké renomé, a tak když se v Praze na Starém Městě začala stavět budova Městské knihovny, bylo pamatováno i na loutkové divadlo, které bylo nabídnuto souboru Říše loutek.
Do nového působiště se soubor přestěhoval na podzim 1928 a pod pozměněným názvem Umělecká scéna Říše loutek se stal reprezentativní městskou loutkovou scénou. Divadelní prostory vytvořil arch. František Roith ve stylu art deco, s velkoryse vyřešeným zákulisím a scénou bohatě vybavenou všemožným technickými zařízením. O divadle se psalo s nadšením jako o nejmodernějším loutkovém divadle na světě. A loutkáři se snažili, aby i uváděné hry patřily k tomu nejlepšímu, co loutky dokáží.
V divadle v Městské knihovně hraje Říše loutek dodnes. A nevynechala ani jedinou sezonu. I když se původně hrálo jen s marionetami – tedy loutkami voděnými shora –, začaly se časem na scéně objevovat
také maňásky a javajky. Vojtu Suchardu vystřídal v principálské funkci sochař Bohumír Koubek a v poslední době vytváří loutky řada domácích i externích výtvarníků.
Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje nejen loutky, ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků. I loutky totiž mají svou garderobu a ta vytvořená Annou Suchardovou-Brichovou patří k unikátním souborům. Výstava připomíná také práci těch, kteří loutkám dávají život. Kromě jiného i proto, že v Říši loutek po celou dobu všichni hrají zadarmo.
DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ
Workshop výroba loutek
Max. kapacita 15 lidí, nutná rezervace, e-mail: prsten@muzeumprahy.cz
Termíny: sobota 19. 9. 2020, 14:00–17:00 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 sobota 24. 10. 2020, 14:00–17:00 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 sobota 21. 11. 2020, 14:00–17:00 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 sobota 19. 12. 2020, 14:00–17:00 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 sobota 23. 1. 2021, 14:00–17:00 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1
Komentované prohlídky výstavy s autory
Max. kapacita 30 lidí, nutná rezervace: e-mail: prsten@muzeumprahy.cz
Termíny: čtvrtek 3. 9. 2020, 17:30 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 čtvrtek 1. 10. 2020, 17:30 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 čtvrtek 5. 11. 2020, 17:30 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 čtvrtek 3. 12. 2020, 17:30 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 čtvrtek 7. 1. 2021, 17:30 hod., dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1
Komentované prohlídky zákulisí Divadla Říše loutek
max. kapacita 30 lidí, nutná rezervace, e-mail: prsten@muzeumprahy.cz
Termíny: sobota 10. 10. 2020, 17:30 hod., Žatecká 98/1, Praha 1 sobota 14. 11. 2020, 17:30 hod., Žatecká 98/1, Praha 1 sobota 12. 12. 2020, 17:30 hod., Žatecká 98/1, Praha 1 sobota 9. 1. 2021, 17:30 hod., Žatecká 98/1, Praha 1
Programy pro školy
Lektorský program k výstavě je zaměřen zejména na skupiny dětí od 5 do 10 let. Společně s lektorem se projdou výstavou, zaměří se na různé druhy loutek, způsoby jejich vodění a na nejslavnější inscenace Říše loutek. Na závěr si děti vyzkouší vodit loutky v malém výstavním divadélku.
Programy je možné objednávat v červenci a srpnu na e-mailu: lektori1@muzeumprahy.cz a jsou určeny pro skupiny 5–15 dětí. O září 2020 bude možné program objednat prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách muzea www.muzeumprahy.cz.
Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.cz
Mgr. Olga Šámalová
náměstkyně ředitelky pro úsek vnějších vztahů media@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820
Martina Hoffmanová
úsek vnějších vztahů MMP
hoffmanová@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 940, M+ 420 725 847 873


Vyhledat muzeum


Aktuality

Praha Karla IV. – středověké město

02. 12. 2017 - 01. 12. 2027
Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

Muzeum hlavního města Prahy připravilo pokračování unikátní expozice představující Prahu doby lucemburské, doby 14. století. Jde o další etapu nově budované expozice v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6 na Starém Městě. Expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové modely významných karlovských založení, zástavby celé aglomerace, kamenného mostu a dalších staveb ukazují podobu metropole, proměněnou úsilím Karla i ostatních lucemburských panovníků. Nahlédneme do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu, gotické novostavby v Karlově ulici atd.). K atraktivním exponátům patří modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám. Zcela novou představu nabízí model Nového hrádku u Kunratic, sídla krále Václava IV., vytvořený podle nejnovějších poznatků získaných archeologickým výzkumem. Virtuální prezentace seznamují se způsobem městské správy i stavbou středověkého mostu. Dramatická zastavení přibližují atmosféru města, jeho života a některých událostí, Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Videomapping na modelu celého pražského souměstí a modelu Karlova náměstí s blízkým okolím představuje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Každodenní život města i jeho obyvatel v době lucemburské ilustrují unikátní archeologické nálezy i další originální předměty ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, pražského pracoviště Národního památkového ústavu a dalších institucí. Samostatnou částí expozice je samoobslužná herna, která dětským návštěvníkům nabízí možnost na vlastní kůži proniknout do různých oblastí života karlovské Prahy.  

Přečíst více

Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy

12. 12. 2016 - 01. 02. 2026
Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

Unikátní expozici v domě U Zlatého prstenu představí Karla IV. jako ambiciózního stavitele a urbanistu. Cílem expozice je co nejvěrněji přiblížit podobu měst a život jejich obyvatel v lucemburské době. V domě U Zlatého prstenu si lidé mohou prohlédnout hmotové a virtuálně provedené modely staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí Karlovy představy i zrealizované záměry, především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského. Jedním z ústředních exponátů je model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, s dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, na němž se pomocí video-mappingu demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Kromě modelů návštěvníci expozice uvidí i řadu cenných exponátů ze sbírek muzea jako například poutní odznak z druhé poloviny 14. století dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. V této první etapě tvorby nové expozice se autoři projektu spolu s předními odborníky na, středověký urbanismus a karlovskou dobu, zaměřili na oblast Prahy, jejíž podoba se ve 14. století významně proměnila. A to právě díky rozsáhlým budovatelským aktivitám Karla IV., který plánoval ze zanedbaného města učinit reprezentativní centrum Svaté římské říše a významnou evropskou metropoli.    Nové Město pražské Praha se za vlády Karla IV. stala centrem řemesel, obchodu a vzdělanosti a duchovního života. Jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů panovníka představovala výstavba Nového Města pražského se čtyřmi městskými branami a tři kilometry dlouhými a šest metrů vysokými hradbami, které byly podle kronikáře Beneše Krabice z Weitmile postaveny za pouhé dva roky. V krátké době vyrostlo díky přičinění místních stavebníků na 1500 obytných domů, součástí města byly zahrady, vinice, chmelnice. Rozloha nového areálu byla zhruba dvakrát větší než rozloha Starého Města. Počet obyvatel (kolem 40 000) byl jeden z nejvyšších v Evropě.  Pořadatelé výstavy pamatují i na mladší návštěvníky, pro něž spolu s vydavatelstvím Portál připravili v samostatném prostoru interaktivní program vycházející z knihy Po stopách Karla IV. V Domě U Zlatého prstenu je možné zakoupit suvenýry jako například repliku poutního odznaku, porcelán, turistické známky nebo tematické knihy. Expozice je koncipována jako bezbariérová a je opatřena anglickými popiskami.   Dům U Zlatého prstenu Dům vznikl sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Zachovala se část interiérů včetně fragmentů nástěnných maleb z 15. století.  Zlatý prsten, typické domovní znamení, se stal součástí domovního portálu v 19. století. V současnosti je ve správě Muzea hlavního města Prahy.   http://www.muzeumprahy.cz/praha-karla-iv-velkolepe-staveniste-evropy/    

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.