Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Doprovodné programy k výstavě Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara

Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

02. 11. 2021 - 21. 06. 2022

Doprovodné programy k výstavě Město jako přízrak/Pražské inspirace Jaroslava Foglara

Cyklus přednášek a besed

Vždy v úterý od 18.00, malý přednáškový sál domu U Zlatého prstenu, cena 80 Kč.

16. 11.                  Jestřáb a Skautská nadace Jaroslava Foglara

Roman Šantora o pozůstalosti Jaroslava Foglara, tajemstvích jeho bytu, vzniku Skautské nadace Jaroslava Foglara a její péči o jeho odkaz.

 

14. 12.                  Foglarova Dvojka

Slávek Janov si povídá s Jaroslavem Čvančarou, členem legendárního skautského oddílu Dvojka o činnosti oddílu a Jestřábovi v šedesátých letech 20. století.

 

18. 1.                    Pochybná morálka Rychlých šípů

Tomáš Vučka o tom, zda pověst mravní dokonalosti a role veřejného ochránců spravedlnosti nepřipravily Rychlým šípům nakonec past.

 

15. 2.                    Rychlé šípy a Foglarova Stínadla ve filmu

Petr Kotek o hraných filmech se stínadelskými tématy a o filmových a televizních dokumentech o Jaroslavu Foglarovi.

 

15. 3.                    Jaroslav Foglar a jeho hry ve staropražských ulicích

Jiří Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž Jaroslav Foglar významně obohatil metodický fond mimoškolní výchovy, o jejich přípravách a realizacích.

 

19. 4. Mezi dynamikou a snem, mezi silou a jemností: dvě výtvarné podoby (nejen) Stínadel.

Tomáš Vučka diskutuje s ilustrátory Pavlem Čechem a Richardem Fišerem o jedinečných způsobech interpretace foglarovských motivů v jejich pracích.

 

17. 5.                    Fenomén Foglar

Pavel Hošek o rituálech, posvátných místech a časech, úloze dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vyprávěních.

 

14. 6.                    Rychlé šípy a hlubinná psychologie

Karel Beneš o vztahu mezi jungiánsky pojatou psychoanalýzou a stínadelskými příběhy Rychlých šípů, zejména v prvních dvou knihách Foglarovy trilogie.

 

Sobotní programy pro děti i dospělé

Tyto programy jsou součástí vstupného do objektu, ale je nutné si předem zarezervovat místo na: stinadla@muzeumprahy.cz. Počet míst je omezen, proto je rezervace závazná.

 

13. 11.                  Odpoledne s  ABC – průnik světa Jaroslava Foglara se světem časopisu ABC

                             14.00-17.00, odpočinkový prostor v domě U Zlatého prstenu, od 12 let a dospělí

Moderovaná diskuse s osobnostmi časopisu ABC – Vlastislav Toman, Ladislav Badalec, Josef Kropáček, Zdeněk Ležák.

 

15. 1.                    Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě

                             14.00-15.30 a 16.00-17.30, s pátrací hra s lektorským programem ve výstavě

                             Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7-11 a 12-15 let.

 

12. 2.                    Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě

                             14.00-15.30 a 16.00-17.30, s pátrací hra s lektorským programem ve výstavě

                             Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7-11 a 12-15 let.

 

23. 4.                    Vinohrady Jaroslava Foglara

15.00-17.00, místo srazu: u tramvajové zastávky Vinohradské hřbitovy (Vinohradská, zastávka ve směrů dolů ke krematoriu).

                             Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech, která pamatují J. Foglara.

 

24. 5.                    Prokopské údolí a Jaroslav Foglar

15.00-17.00, místo srazu: na rohu ulic Hlubočepská a K Dalejím (pod tzv. Pražským Semmeringem).

Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech spojených s Foglarovou Dvojkou.

 

Autorské komentované prohlídky výstavy

Vždy v úterý od 17.30, cena vstupné na výstavu + 80 Kč za autorskou komentovanou prohlídku.

Pražské inspirace Jaroslava Foglara (3. patro)

Provází autorka Pavla Státníková, komisařka výstavy

23. 11.; 18. 1.; 22. 3.; 24. 5.

 

Město jako přízrak (suterén)

Provází autor Petr Kotek

2. 11.; 7. 12.; 22. 2.; 26. 4.; 21. 6.

 

Lektorské programy pro školy

Tajuplná zákoutí staré Prahy - střední školy a vyšší gymnázia (15-19 let); 90 minut

Žáci interpretují zákoutí staré Prahy na obrazech z konce 19. a počátku 20. století a porovnávají tehdejší obraz s dnešním.

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura.

 

Vítejte ve Stínadlech – 9-11 let a 12-13 let; 60-90 minut dle domluvy

1. stupeň ZŠ (3.-5. třída)

Žáci ve výstavě po skupinách pátrají po postavách a místech s Foglarovy stínadelské trilogie. Společně pak vyluští zprávu a seznámí se základními informacemi o J. Foglarovi.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět.

 

2. stupeň ZŠ (6.-7. třída)

Žáci ve skupinách ve výstavě pátrají po odpovědích na otázky a vyluští zprávu. Společně s lektorem zmapují spisovatelskou a skautskou činnost Jaroslava Foglara.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura.

 

Individuální aktivity pro rodiny s dětmi

Karty a hrací plány jsou k vyzvednutí na pokladně v domě U Zlatého prstenu.

 

Tajemná Stínadla

Sada karet provede prostřednictvím různých úkolů výstavou. Cílem je sestavit zprávu a získat odměnu.  „Průvodce“ má variantu i pro organizované skupiny.

 

Venkovní hra Stínadla

Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, na kterých plní 17 úkolů. Cílem je získat 17 unikátních stínadelských pamětních karet a vyluštit závěrečnou tajenku.

 

                              

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Praha Karla IV. – středověké město

02. 12. 2017 - 01. 12. 2027
Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

Muzeum hlavního města Prahy připravilo pokračování unikátní expozice představující Prahu doby lucemburské, doby 14. století. Jde o další etapu nově budované expozice v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6 na Starém Městě. Expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové modely významných karlovských založení, zástavby celé aglomerace, kamenného mostu a dalších staveb ukazují podobu metropole, proměněnou úsilím Karla i ostatních lucemburských panovníků. Nahlédneme do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu, gotické novostavby v Karlově ulici atd.). K atraktivním exponátům patří modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám. Zcela novou představu nabízí model Nového hrádku u Kunratic, sídla krále Václava IV., vytvořený podle nejnovějších poznatků získaných archeologickým výzkumem. Virtuální prezentace seznamují se způsobem městské správy i stavbou středověkého mostu. Dramatická zastavení přibližují atmosféru města, jeho života a některých událostí, Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Videomapping na modelu celého pražského souměstí a modelu Karlova náměstí s blízkým okolím představuje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Každodenní život města i jeho obyvatel v době lucemburské ilustrují unikátní archeologické nálezy i další originální předměty ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, pražského pracoviště Národního památkového ústavu a dalších institucí. Samostatnou částí expozice je samoobslužná herna, která dětským návštěvníkům nabízí možnost na vlastní kůži proniknout do různých oblastí života karlovské Prahy.  

Přečíst více

Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy

12. 12. 2016 - 01. 02. 2026
Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

Unikátní expozici v domě U Zlatého prstenu představí Karla IV. jako ambiciózního stavitele a urbanistu. Cílem expozice je co nejvěrněji přiblížit podobu měst a život jejich obyvatel v lucemburské době. V domě U Zlatého prstenu si lidé mohou prohlédnout hmotové a virtuálně provedené modely staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí Karlovy představy i zrealizované záměry, především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského. Jedním z ústředních exponátů je model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, s dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, na němž se pomocí video-mappingu demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Kromě modelů návštěvníci expozice uvidí i řadu cenných exponátů ze sbírek muzea jako například poutní odznak z druhé poloviny 14. století dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. V této první etapě tvorby nové expozice se autoři projektu spolu s předními odborníky na, středověký urbanismus a karlovskou dobu, zaměřili na oblast Prahy, jejíž podoba se ve 14. století významně proměnila. A to právě díky rozsáhlým budovatelským aktivitám Karla IV., který plánoval ze zanedbaného města učinit reprezentativní centrum Svaté římské říše a významnou evropskou metropoli.    Nové Město pražské Praha se za vlády Karla IV. stala centrem řemesel, obchodu a vzdělanosti a duchovního života. Jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů panovníka představovala výstavba Nového Města pražského se čtyřmi městskými branami a tři kilometry dlouhými a šest metrů vysokými hradbami, které byly podle kronikáře Beneše Krabice z Weitmile postaveny za pouhé dva roky. V krátké době vyrostlo díky přičinění místních stavebníků na 1500 obytných domů, součástí města byly zahrady, vinice, chmelnice. Rozloha nového areálu byla zhruba dvakrát větší než rozloha Starého Města. Počet obyvatel (kolem 40 000) byl jeden z nejvyšších v Evropě.  Pořadatelé výstavy pamatují i na mladší návštěvníky, pro něž spolu s vydavatelstvím Portál připravili v samostatném prostoru interaktivní program vycházející z knihy Po stopách Karla IV. V Domě U Zlatého prstenu je možné zakoupit suvenýry jako například repliku poutního odznaku, porcelán, turistické známky nebo tematické knihy. Expozice je koncipována jako bezbariérová a je opatřena anglickými popiskami.   Dům U Zlatého prstenu Dům vznikl sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Zachovala se část interiérů včetně fragmentů nástěnných maleb z 15. století.  Zlatý prsten, typické domovní znamení, se stal součástí domovního portálu v 19. století. V současnosti je ve správě Muzea hlavního města Prahy.   http://www.muzeumprahy.cz/praha-karla-iv-velkolepe-staveniste-evropy/    

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.