Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Listopad 1989 v pražských ulicích

Hlavní budova muzea (Muzeum hlavního města Prahy)

25. 09. 2019 - 26. 04. 2020

U příležitosti 30. výročí listopadových a prosincových událostí roku 1989 pořádá Muzeum hlavního města Prahy dvě výstavy, které návštěvníkům přiblíží průběh, aktéry i souvislosti přelomových událostí naší novodobé historie.

Výstava představí prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 v hlavním městě Praze. Přiblíží návštěvníkům hlavní události a jejich aktéry, kteří byli tomuto dějinnému okamžiku přítomni a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického systému, jemuž před třiceti lety dominovala Komunistická strana Československa. Výstava bude pokrývat časové období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.