Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

JANTAR ZE ŠTUDLOVA, PERLA MORAVSKÝCH KARPAT

Hrad Malenovice (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

25. 05. 2022 - 30. 10. 2022

Výstava na prohlídkové trase hradu Malenovice se věnuje jantaru obecně, ale především regionální variantě od obce Študlov.

JANTAR ZE ŠTUDLOVA, PERLA MORAVSKÝCH KARPAT

2. 4. - 30. 10. 2022 | interiér hradu Malenovice

kurátoři: Andrea Dovicová, Dušan Trávníček

Výstava je součástí prohlídkové trasy hradu Malenovice.

Jantar – tak trochu jiný minerál teplých barev často skrývající překvapení v podobě fosilie hmyzu, který před 40-50 milióny lety uvízl v někdejší pryskyřici. Tato slova platí nejen o baltském jantaru. Jedním z pokladů ukrytých v podzemí moravských Karpat na území Zlínského kraje je jantar ze Študlova. Výjimečné jantary nejen ze Študlova budou vystaveny v komnatách hradu Malenovice. Pravěké „slzy stromů“ doplní rovněž archeologické nálezy jantarových šperků. Za pozornost rozhodně stojí také okolní příroda severní části Bílých Karpat. Vystaveny zde budou velkoformátové fotografie krajiny, vzácných rostlin a živočichů.

Jantar – študlovit, nalézaný na okraji obce Študlov, je unikátní v mnoha směrech. Vznikal v závěru třetihor, kdy se tvořily moravské Karpaty. Tehdy vrásněné Karpaty měly podobu strmých velehor, které však podléhaly rychlému zvětrávání a ukládaly své zvětralé útvary na úbočí a do údolí. Přicházející mořská záplava přinášela do kaňonů pod velehorami kromě písků a štěrků i pozůstatky flóry i z velmi vzdálených lokalit. Střídala se zde období rychlého přínosu materiálu s obdobími relativního klidu, kdy se ukládaly jemné písky a kaly později tvořící jíly. Právě na konci tohoto klidového období vznikaly i tenké vrstvičky černého uhlí s vzácným výskytem jantaru.

Študlovit pochází z pryskyřic jehličnanů, např. cypřišů, jalovců, tújí, zeravů a sekvojovců. Nádherná je jeho široká škála barev od žlutohnědé, hnědé, oranžové, červené až po černou. Velmi vzácně zde byly nalezeny inkluze drobnějšího hmyzu milimetrových velikostí. Prof. RNDr. Jakub Prokop z Univerzity Karlovy zde popsal a pojmenoval nové druhy vosiček a pamuchniček.

Výstava nabízí unikátní ukázky študlovitu ze sbírek MJVM, MZM a především ze soukromých sbírek. Jantary vystavené na hradě Malenovice jsou opravdu velkou vzácností, poněvadž stávající situace na lokalitě téměř vylučuje další možnost nálezu. Geologické téma je doplněno o archeologické nálezy jantaru na území Zlínského kraje.

Většina jantarů ve výstavě má svůj příběh, a proto se nabízelo vše sepsat do brožury, která je k zakoupení na pokladně hradu Malenovice nebo na recepci muzea ve Zlíně.

doprovodný program pro veřejnost:

19. 5. 17:00, sál B, budova 15

  • JANTAR ZE ŠTUDLOVA | Jaroslav Bednařík

26. 5.  17:00, sál A, budova 15

  • JANTAR V ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH | Jana Langová

2. 6.  17:00, sál B, budova 15

  • CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ SEVERNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT | Dušan Trávníček

4. 6.  hájenka při hradu Malenovice

  • Dílnička nejen pro děti: Výroba jantarového šperku

 

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.