Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

HISTORIE A KULTURA KAZAŠSKÉ STEPI

Historická budova Národního muzea (Národní muzeum)

17. 09. 2019 - 17. 11. 2019

Výstava Centrálního státního muzea republiky Kazachstán představuje osobitost nomádských kultur Střední Asie od 8. století př. n. l. do počátku 20. století. První část výstavy, představená archeologickými nálezy ze zlata a bronzu, se věnuje nomádským kmenům, jako byli Sakové, Wusunové, Hunové a Kangujové. Zajímavostí výstavy je mimo jiné paleografická památka – fragmenty hliněných tabulek s kultobskými nápisy, které jsou nejstaršími  známými sogdijskými texty. Další část výstavy prezentuje tradiční kulturu Kazachů. Jejím základem je jurta (kiiz ui, plstěný dům). Jedná se o unikátně architektonicky řešený příbytek ze dřeva a kůže, doplněný plstěnou izolační vrstvou a tradiční výzdobou.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.