Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Myslivost

Národní zemědělské muzeum Praha (Národní zemědělské muzeum, s.p.o.)

21. 12. 2016

Národní zemědělské muzeum otevírá 21. prosince 2016 novou expozici Myslivost.

Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Představuje profesi, v níž je důležitá etika, morálka lidí, též jako obor  hospodářsky přínosný, schopný produkce kvalitních potravin. Zážitkovým i edukačním způsobem zprostředkovává historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace.

Příběh myslivosti vyprávíme klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i dynamickou interaktivní prezentací umožňující zasahovat do „dějů“, i mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat.

Tajemný svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality i pohádky. Ve vrstvách lesa návštěvník může potkávat lesní zvěř a sledovat její stopy. V další části je možno si vyzkoušet vlastní reakce a schopnosti v roli myslivce a nechat se unést reakcí přírody, zvěře i lidí na proměnu přírodních podmínek.

Interaktivní a audiovizuální prvky jsou doprovázeny poutavě zpracovanými informačními texty a sbírkovými předměty.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.