Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Karel Rozum - etnograf Podřipska

Podřipské muzeum

16. 06. 2016 - 04. 09. 2016

Jubilejní výstava věnovaná 160. výročí narození zakladatele Podřipského muzea prof. Karla Rozuma

 Hlavním účelem výstavy je zachycení všech činností a uměleckých schopností, kterými obohatil tehdejší roudnicko.

Osobnost Karla Rozuma patří bezesporu k jedné z nejvýznamnějších postav kulturního života Podřipska koncem 19. století a v první třetiny 20. století. Jeho život byl úzce spjat s Podřipským muzeem, které spoluzakládal a od založení do konce života v roce 1933 spravoval. Byl neúnavným sběratelem a badatelem v oblasti prehistorie, historie a etnografie.

Z badatelského hlediska stala pro Karla Rozuma klíčovou první polovina 90. let 19. století, neboť s touto dobou jsou spojeny přípravy na Národopisnou výstavu českoslovanskou konanou v Praze roku 1895. Roudnický Okresní odbor vznikl roku 1892 v čele s tehdejším starostou Ervínem Špindlerem. Rozum se stal tvůrčím organizátorem všech příprav a podařilo se mu získat 487 předmětů repezentujících Podřipsko. Jednalo se převážně o archiválie, malby na skle, keramiku, nástroje, kroje a jejich části. V neposlední řadě se věnoval sběru lidové slovesnosti vázané na jednotlivá roční období, významné svátky a lidové zvyky, které zaznamenával nejen slovem, ale i do detailu provedenou kresbou.

Množství sesbíraných předmětů a částečné navrácení po skončení národopisné výstavy do Roudnice urychlilo konečné kroky pro založení Podřipského muzea, které vzniklo jako spolek v listopadu roku 1900. Od počátku však muzeum bylo nuceno čelit několik desítek let překážkám týkajícím se provizorních umístění trvajícím až do roku 2002, kdy více než po sto letech získalo vlastní budouvu.

Výstava potrvá do 4. září a v jejím průběhu budou jako doprovodný program zařazeny komentované prohlídky výstavy a přednáška etnografky Markéty Holubové z etnologického ústavu AV ČR v Praze. Přesné datum konání bude zveřejněno v průběhu výstavy.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.