Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Roudnický geolog a paleontolog Čeněk Zahálka

Podřipské muzeum

Letos, dne 3. února, uplyne 160 let od narození přední osobnosti české geologie Čeňka Zahálky, který svůj badatelský život zasvětil Podřipsku.

Čeněk Zahálka se narodil v roce 1856 v Příbrami do rodiny báňského inženýra, jenž u svého syna vzbudil zájem o mineralogii a geologii. Čeňkův otec totiž založil cennou sbírku minerálů pocházejících z Krušných hor. Mladý Zahálka dva roky studoval gymnázium v Plzni, odmaturoval na vyšší reálné škole v roce 1873. V letech 1873-1877 dokončil Českou polytechniku v Praze a následně začal učit. Nejprve působil na Státní vyšší reálné škole v Praze, Státní reálné škole v Jičíně, dále na Zemské hospodářské škole v Táboře a od roku 1881 učil na Státním reálném gymnáziu v Roudnici nad Labem. Po pěti letech získal definitivu na Střední hospodářské škole v Roudnici nad Labem, zde učil do roku 1908 a poté odešel na odpočinek.

Na Podřipsku žil téměř šedesát let a během této doby se věnoval studiu českého křídového útvaru. Jeho svázané práce v knize nazvané“Křídový útvar severo - a východo - český“jsou přístupné pro veřejnost v knihovně Podřipského muzea. Zemský výbor Království českého vyslal v roce 1900 Zahálku na světovou výstavu do Paříže, aby prostudoval pedologické expozice. Kvůli svým badatelským výsledkům o křídovém útvaru se dostal do sporu se svým bývalým profesorem Antonínem Fričem. Svým výzkumem popřel některé Fričovy závěry a v důsledku tak nedošlo k vydání jeho celoživotního monografického díla o útvaru křídového v Polabí roudnicko-mělnickém. Své badatelské závěry zveřejnil ve Vídni a až zde byly odbornou společností uznány. Zahálkovo dílo vznikalo mimo vědecká centra na venkově, bez podpory jakékoli instituce. Zůstal uchován v paměti místních obyvatel, kteří dlouho vzpomínali na dům Čeňka Zahálky, který v něm měl zřízené malé geologické muzeum. Do něho zval dětské i dospělé zájemce, kterým nadšeně předváděl své nálezy.

Čeněk Zahálka umírá 27. listopadu roku 1938 v Roudnici nad Labem, kde je pochovaný na místním hřbitově.       


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.