Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Tváří v tvář

Červinkovský dům (Regionální muzeum v Kolíně)

04. 04. 2016 - 12. 06. 2016

Edukační interaktivní program pro školy "Tváří v tvář" doprovází výstavu "Tváře z minulosti - Portrétní umění 19. a 20. století ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně".

 

Tváře - podobizny a portréty... co nám o sobě vyprávějí? Může nám obraz sdělit něco víc než jen, že autor dobře zvládl svou práci? Co umíte vyčíst z jiné tváře, z jejího výrazu, gest?

Cílem programu je nejen poukázat na portrét, co by fenomén výtvarný, ale i na současná témata, která mají žáci zažitá, jako je např. vizuální kultura (fotografie, reklama), neverbální komunikace, vyjádření emocí. Děti rozpohybují neživé obličeje, rozehrají rozhovory mezi mlčícími tvářemi, poslechnou si, co jim o sobě portrétovaní vyprávějí. Zároveň získají nové poznatky o portrétu - o zobrazení člověka v jeho jedinečnosti. V závěru programu si samy vytvoří originální dílo.

I. V prvním bloku programu žáci pracují ve výstavě, kterou si nejprve sami prohlédnou. Následně se společně s lektorkou zaměří na výrazy tváře nejen portrétovaných osob, ale také tváře vlastní. Co vše ovlivňuje vzhled člověka a mínění o něm? Prostřednictvím ukázek se děti zamyslí nad funkcí portrétu dnes a v minulosti a seznámí se se základními výtvarnými pojmy a zajímavými aspekty tohoto výtvarného námětu. Získané poznatky budou aplikovat na konkrétní vystavené dílo.

II. Druhý blok je věnován kreativní tvorbě, při které si účastníci programu vytvoří portrét netradičním způsobem.

Cíle programu:
*představení jednoho z výtvarných námětů v různých úhlech pohledu s přesahem do běžného života
*vedení žáků k otevřené komunikaci
*formulování a vyjadřování vlastních názorů prostřednictvím diskuze
*rozvíjení vnímavosti a imaginace
*tvůrčí práce

Návaznost na RVP:
Umění a kultura, Výtvarná výchova
Doplňující vzdělávací obory, etická výchova
Člověk a jeho svět, Lidé a čas, osobnosti regionu
Člověk a společnost, Dějepis, osobnosti regionu

Cílová skupina:
žáci 4. - 9. ročníku ZŠ
studenti nižších a vyšších gymnázií
studenti SŠ
žáci Základních uměleckých škol


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.