Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Mezi kmeny a státem: Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku

Dvořákovo muzeum pravěku (Regionální muzeum v Kolíně)

10. 09. 2016 - 16. 09. 2018

Výstava zasazená do prostředí regionu Kolínska a Kouřimska je věnována základním aspektům státní a kmenové společenské organizace ve střední Evropě v raném středověku.

Výstava zasazená do prostředí regionu Kolínska a Kouřimska je věnována základním aspektům státní a kmenové společenské organizace ve střední Evropě v raném středověku na základě několika případových sond. První z nich představuje Řezno jako politické, kulturní a náboženské centrum s interaktivními vztahy vůči západoslovanskému prostředí. Druhé navazující téma je věnováno kolínskému knížecímu hrobu, jako významné skupině mocných mužů na okraji společenské struktury. Poslední téma prezentuje slovanská hradiště v regionu, která jsou nejen výraznými prvky v krajině regionu, ale jsou také dokladem tehdejší společenské mnohotvárnosti a celistvosti.  

Součástí výstavy jsou také předměty ze sbírek zahraničních muzeí.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.