Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Poklady ukryté v písku

Dvořákovo muzeum pravěku (Regionální muzeum v Kolíně)

01. 10. 2015 - 29. 05. 2016

Lektorský program pro školy "Poklady ukryté v písku" doprovází výstavu "Objevy pod pyramidami".

Starověký Egypt je často považován za kolébku moderní civilizace. Jeho kulturní odkaz však netvoří pouze monumentální stavby, které přečkaly staletí a jsou pro dnešní generaci mlčenlivými svědky časů dávno minulých, ale i malé, na první pohled nevýrazné věci, které tvoří součást našeho každodenního života a vědeckých znalostí. Ne bezdůvodně tvoří dějiny Egypta součást osnov a učebních programů na všech stupních vzdělávacího systému.

Lektorský program "Poklady ukryté v písku" doprovází výstavu "Objevy pod pyramidami", která se věnuje významným archeologickým nalezištím v Egyptě a Súdánu, kde pracují archeologické expedice Českého egyptologického ústavu FF UK. Největší pozornost se dostává nejdůležitějšímu z nich, pyramidovému pohřebišti v Abúsíru, kde čeští egyptologové pracují již 55 let. Vedle exponátů z fondů Náprstkova muzea je téma představeno pomocí informačních panelů, fotografií a audiovizuálních programů.


Edukační program je určen pro žáky základních a středních škol. Studenti si vytvoří obrázek o tom, jak se civilizace vyvíjela a nahlédnou pod roušku tajemství, s kterými je starověký Egypt neoddělitelně spjat.

V první části programu se žáci seznámí s výstavou "Objevy pod pyramidami" a s výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě. Lektorka ve svém výkladu zasadí daná témata do historických a časových souvislostí a přizpůsobí sdělované informace věku a znalostem dětí.

Druhá část programu je založena na samostatné práci žáků v prostorách výstavy. Vyplněním pracovního listu si děti zopakují, rozvinou a doplní právě získané poznatky. Úkoly a aktivity umožní fixaci nabytých znalostí a hlubší uvědomování si významu předmětů. Na závěr ve společné evaluaci zodpoví lektorka případné dotazy či upřesní nejasnosti.

Návaznost na RVP: Člověk a společnost - Dějepis - Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury

Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ a studenti SŠ

Celková doba realizace: 60 - 90 min

Počet žáků: jedna třída (max. 30)

Cena: 30,- Kč

Na program je třeba se objednat nejméně tři dny dopředu!

Program lze upravit i pro žáky prvního stupně ZŠ.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.