Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Hledání ideálního chrámu

Muzeum Kouřimska v Kouřimi (Regionální muzeum v Kolíně)

Výstava přibližuje sakrální architekturu na území mezi Kolínem a Kouřimí v 19. století

Výstava je pokračováním projektu „Hledání ideálního chrámu“, který prezentoval v minulém roce v Regionálním muzeu v Kolíně sakrální architekturu kostelů 19. století v širším okolí Kolína. V Muzeu Kouřimska jsou v rámci souboru staveb představeny kostely v Zásmukách, Maloticích nebo Olešce. Prostor byl věnován také regotizaci chrámu sv. Štěpána v Kouřimi. Kromě těchto staveb se na výstavě seznámíte také s architekturou kostelů v Zibohlavech, Lošanech, Nové Vsi, Křečhoři, Dolních Chvatlinách, Radimi či Plaňanech. Katolické svatyně doplňují sbory evangelických církví v Pečkách a Velimi. Důraz je kladen na původní plánovou dokumentaci, která mnohdy zachycuje starší podobu kostelů před historizujícími přestavbami. Textové panely doplňují předměty zapůjčené přímo z interiérů staveb. Hlavním cílem výstavy je ukázat hledání architektonických forem, vyjadřující proměny estetického vnímání, pohledu na vlastní dějiny a úlohu křesťanské církve v rychle se měnící společnosti 19. století. Výstava by se měla stát místem, kde návštěvník dostane chuť dále se o tyto stavby zajímat, navštívit je na výletě, případně aktivně se podílet na jejich obnově či využití.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.