Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Jak se žilo za císaře pána

Veigertovský dům (Regionální muzeum v Kolíně)

23. 02. 2018 - 13. 05. 2018

Výstava představí období dlouhé vlády Františka Josefa I. (1848 – 1916) od jejích počátků až po dobu rozpadu Rakousko -Uherské monarchie.

Koncepce výstavy aspiruje ukázat tuto dobu jak v rovině obecných českých dějin, tak také z hlediska každodennosti a velké proměnlivosti v různých oblastech tehdejšího života a to zejména prostřednictvím bohatých sbírek kolínského muzea. Část výstavy je věnována také proměnám Kolína v 19. století prezentovaných na dobových fotografiích.

Na výstavě se můžete seznámit nejen s rodinou císaře Františka Josefa I., ale i řadou dobových exponátů. Mezi nejkrásnější patří šperky z vzácných kovů. Některé z nich pocházejí z majetku rodiny hraběnek Hermíny a Berthy Voith von Sterbez. Dále jsou zde vystaveny předměty každodenní potřeby, šaty a nádobí. Vzhledem k množství válek v průběhu 19. století jsou zde vystaveny také zbraně nebo pamětní medaile upomínající na italská tažení polního maršála Josefa Václava Radeckého. Jedním z nejzajímavějších předmětů je stuha k praporu sboru kouřimských ostrostřelců darována samotnou císařovnou Alžbětou Bavorskou (zvanou Sissi) v roce 1878.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.