Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Kolín 1914 - 1918

Veigertovský dům (Regionální muzeum v Kolíně)

11. 07. 2018 - 28. 10. 2018

Tři tematické okruhy výstavy přibližují život obyvatel Kolína za Velké války a vznik Československé republiky.

Výstava nabízí tři tematické okruhy. V úvodním představuje život v Kolíně za první světové války, např. válečný nedostatek, změny v hospodářství a především činnost pozorovací a roztřiďovací stanice pro zraněné a nemocné vojáky. Ve druhé části sledujeme osudy mužů, kteří odcházeli na frontu a bojovali v c. a k. armádě. Nemenší pozornost je věnována legionářům v Rusku, Francii a Itálii. Závěrečná část pojednává o postupné radikalizaci české společnosti, jež vyústila za příhodných mezinárodních podmínek ve vznik Československé republiky. Návštěvník se může seznámit s průběhem 28. října v Kolíně a některými jeho představiteli. Výstavu tvoří velké množství fotografií a soubor předmětů, např. lékařské náčiní a pomůcky, zbraně a uniformy, ukázky z všedního života vojáků, třeba lístek do polního kina, ale i úlomek rekvírovaného zvonu Bartoloměj nebo kopie plakátu na manifestaci 28. října.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.