Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Archeologie a experiment - Život v mezolitu

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Čtvrtý díl úspěšného cyklu pro školy Archeologie a experiment proběhne v prostorách Regionálního muzea od 8:00 - 14:00.

Téma: Přiblížení životních podmínek posledních lovců a sběračů na území východních Čech. Žáci se dozvědí některé detaily z každodenního života lidských skupin na sklonku doby ledové. Budou seznámeni s důkazy o pobytu těchto skupin na území Pardubického kraje.

Klíčová slova: archeologie - mezolit – životní podmínky – východní Čechy.

RVP: Člověk a společnost. Dějepis – konec doby ledové – poslední lovci a sběrači ve střední Evropě.

Průběh: Krátké pásmo věnované životu v mezolitu začne promítáním dvanáctiminutového filmu, natočeného v okolí Chocně. Součástí programu bude i prohlídka rekvizit použitých při natáčení a originální mezolitické nálezy z našeho regionu. Tyto předměty poskytnou témata pro následnou diskuzi se žáky.

Co si žáci odnesou: Základní znalost o období mezolitu a schopnost odlišit ho paleolitu a neolitu.
Mezolit je zajímavé období, způsob lidského života vychází z tradic konce doby ledové, ale v podmínkách klimatu mnohem vlhčího a teplejšího. Zemědělská revoluce ještě nedorazila, proto lidé žijí jako lovci a sběrači. Nezanechali po sobě příliš památek, to vedlo k domněnce, že jich v Evropě příliš nebylo, ale novější výzkumy naznačují, že bychom jen těžko našli místo, kde se tito lidé nepohybovali.

Pomůcky: Žáci si nemusí přinést žádné pomůcky, jediné, co je třeba, jsou záludné dotazy k podrobnostem života v mezolitu: Jak najdeme důkaz o přítomnosti člověka, který se tu před 10000 lety zastavil rybařit? Jak vypadala krajina, v které se pohybovali? Čistili si zuby? Kolik měli dětí? Chodili nakupovat? Společně zkusíme hledat odpovědi.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Automobil dříve a dnes

01. 05. 2022 - 30. 03. 2023
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Výstava představí jednotlivé díly automobilu od karoserie, přes motor až po maličkosti jako jsou stěrače, zámky do dveří a otvírání okének. Část exponátů je pohyblivých a nabízí srovnání, jak jednotlivé součásti fungovaly dříve a jak fungují dnes. Výstava vás seznámí s historickou i současnou konstrukcí karoserií automobilů a pokrokem při jejich výrobě. Vše začalo kočárem, do kterého byl vsazen spalovací motor, a tak vznikl první automobil. Postupným vývojem se konstrukce vozidel měnila z automobilů kočárových typů přes oplechovanou výdřevu připevněnou na šasi až po dnešní samonosnou karoserii. Dále se můžete dozvědět, jak funguje spalovací motor, převodovka či řízení. Výstava bude k vidění od 1. 5. 2022 do 30. 3. 2023.  

Přečíst více

Vysoké Mýto světové

07. 10. 2021 - 31. 12. 2022
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Nová expozice v prvním patře rodného domu A. V. Šembery provede návštěvníky historií Vysokého Mýta od jeho založení až po bouřlivé události 20. století. Expozice zároveň poněkud směle a sebevědomě zasazuje město Vysoké Mýto do světových dějin. Její autoři tak učinili zcela záměrně s cílem vyzdvihnout Vysoké Mýto nejen jako jedno z věnných měst českých královen, ale též jako město, které mělo kulturní, společenské, hospodářské, politické a vojenské styky s celým světem. O vstupní entrée do expozice se postará 4 minutový videomapping promítaný na historickou výstavní vitrínu z počátků muzea. Pak se již bude zájemcům odvíjet příběh města pomocí historických fotografií, plánů, modelů i celé řady trojrozměrných předmětů. Mezi vystavenými exponáty tak nebude chybět legendární soška sokolníka ze 14. století nalezená při stavbě poštovní budovy či zlatý gotický kalich  z vybavení chrámu sv. Vavřince. Mladší dějiny města budou například reprezentovat předměty vysokomýtské národní gardy z roku 1848 či různými artefakty místních spolků, živnostníků i průmyslových podniků. Vysokomýtský slavín pak představí významné vysokomýtské rodáky v čele s A.V.Šemberou. Ústředním bodem každé expoziční části jsou zvlášť vybrané předměty a informace, které přináší doklad o tom, že svět mnohdy zasáhl do dějin malého města a malé město zase někdy zasáhlo do dějin jiných států.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.