Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Archeologie a experiment - Život v mezolitu

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Čtvrtý díl úspěšného cyklu pro školy Archeologie a experiment proběhne v prostorách Regionálního muzea od 8:00 - 14:00.

Téma: Přiblížení životních podmínek posledních lovců a sběračů na území východních Čech. Žáci se dozvědí některé detaily z každodenního života lidských skupin na sklonku doby ledové. Budou seznámeni s důkazy o pobytu těchto skupin na území Pardubického kraje.

Klíčová slova: archeologie - mezolit – životní podmínky – východní Čechy.

RVP: Člověk a společnost. Dějepis – konec doby ledové – poslední lovci a sběrači ve střední Evropě.

Průběh: Krátké pásmo věnované životu v mezolitu začne promítáním dvanáctiminutového filmu, natočeného v okolí Chocně. Součástí programu bude i prohlídka rekvizit použitých při natáčení a originální mezolitické nálezy z našeho regionu. Tyto předměty poskytnou témata pro následnou diskuzi se žáky.

Co si žáci odnesou: Základní znalost o období mezolitu a schopnost odlišit ho paleolitu a neolitu.
Mezolit je zajímavé období, způsob lidského života vychází z tradic konce doby ledové, ale v podmínkách klimatu mnohem vlhčího a teplejšího. Zemědělská revoluce ještě nedorazila, proto lidé žijí jako lovci a sběrači. Nezanechali po sobě příliš památek, to vedlo k domněnce, že jich v Evropě příliš nebylo, ale novější výzkumy naznačují, že bychom jen těžko našli místo, kde se tito lidé nepohybovali.

Pomůcky: Žáci si nemusí přinést žádné pomůcky, jediné, co je třeba, jsou záludné dotazy k podrobnostem života v mezolitu: Jak najdeme důkaz o přítomnosti člověka, který se tu před 10000 lety zastavil rybařit? Jak vypadala krajina, v které se pohybovali? Čistili si zuby? Kolik měli dětí? Chodili nakupovat? Společně zkusíme hledat odpovědi.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.