Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Králícký nález a zlato v peněžním oběhu té doby

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Jistě jste koncem minulého roku zaznamenali nález unikátního pokladu poblíž Králík. Přednášející prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. nás seznámí s jeho obsahem i významem v kontextu doby.

přednášející: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., začátek v 18 hod.

Přednášející seznámí posluchače s obsahem nejnovějšího nálezu zlatých dukátů, který obohatil numismatickou sbírku vysokomýtského musea. Vysvětlí roli zlatých mincí v peněžním oběhu raně novověké Evropy v kontextu tehdejšího obchodu s drahými kovy, a to především ve  vztahu k soudobým mincím stříbrným.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.