Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě - Přednáškový cyklus Modrá krev

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Muzeum připravilo sérii tří přednášek, které se zaměří na šlechtu a šlechtické rody z několika pohledů. Přednášky přinesou informace jak o malých šlechtických rodech na Vysokomýtsku, tak i informace o české šlechtě v bouřlivých dobách 20. století.

Přednáška Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě se uskuteční 20. 1. 2022 od 18 hod. v přednáškové místnosti muzea.

V první přednášce představí historik muzea Vojtěch Barcal šlechtické a erbovní rody, které působily ve Vysokém Mýtě a jeho blízkém okolí v období středověku a raného novověku. Pozornost bude věnována jejich erbům, i jejich historicky nejzajímavějším členům. Zaměříme se na rodokmeny nejvýznamnějších rodů, z nichž zmiňme alespoň Talacky z Ještětic, Lukavské z Lukavice, či Dobříkovské z Malejova. Prezentovány budou i hmotné pozůstatky jednotlivých rodů dochované nejen ve sbírkách Regionálního muzea.

V únoru budou následovat další dvě přednášky, které zájemce přenesou do 20. století. První z nich se zaměří na české šlechtické rody, které se aktivně zapojily do protifašistického odboje. Třetí z přednášek přiblíží osudy české šlechty po roce 1948.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.