Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Moravská galerie v Brně (Pražákův palác)

4,6

ART IS HERE! Umění od 20. století po současnost, dvě stálé expozice spojené skluzavkou i krátkodobé výstavní projekty. Sochařský park s kavárnou, dětská herna, otevřený depozitář, knihovna a knihkupectví. To je Pražákův palác Moravské galerie v Brně. Pražákův palác, jehož architektem je Theophil von Hansen, taktéž autor sousedního Besedního domu, byl původně budován jako exkluzivní nájemní dům předního moravského politika Aloise Pražáka. Moravská galerie spravuje budovu od roku 1985. O pět let později došlo k její rekonstrukci a přizpůsobení galerijnímu provozu. Od roku 2013 procházel Pražákův palác postupnou obnovou, završenou v roce 2015 projektem s názvem ART IS HERE. S ním se dočkala reorganizace stálá expozice umění první poloviny 20. století, která představuje výběr nejvýznamnějších děl a tvůrců české moderny a avantgardy. K vidění jsou zde díla B. Kubišty, A. Procházky, J. Zrzavého, V. Špály, J. Čapka, J. Šímy, J. Štýrského, Toyen a dalších. Součástí expozice je také intervence umělce a designéra Maxima Velčovského, díky kterému se mezi prvorepublikovými figurálními sochami začínají rozvíjet nečekané vztahy. Osu navazující stálé expozice Nového umění tvoří díla sbírky a osobního archivu teoretika umění, kurátora, sběratele a klíčové osobnosti kulturního Brna, Jiřího Valocha. Expozice dokumentuje zásadní projevy umění od druhé poloviny 20. století, mapuje jeho lokální podoby i mezinárodní přesahy. Obě stálé expozice spojuje skluzavka, která umožňuje každému návštěvníkovi hladký přesun napříč obdobími i patry galerie. Krátkodobým výstavním projektům poskytují prostor místnosti přízemí, prostředí pro prezentaci autorů střední a nejmladší generace nabízí podkrovní Atrium. Suterénní otevřený depozitář soch umožňuje návštěvníkům skrze skleněnou stěnu nahlédnout do míst, která jsou veřejnosti obvykle nepřístupná. Místem oddechu je nádvoří se sochařským parkem a přilehlou kavárnou. Pro nejmladší je připravena Herna, kde děti mohou listovat těmi nejpůvabněji ilustrovanými knihami, zahrát si na galerijního detektiva či si skládat magnetická zvířátka od umělkyně Venduly Chalánkové. Vzdělávat se návštěvníci mohou v odborné knihovně se studovnou. Nakupovat potom v galerijním knihkupectví, které nabízí široký výběr katalogů Moravské galerie, ale i publikací zaměřených na moderní a současné umění.

Přečíst více

Moravská galerie v Brně (Místodržitelský palác)

4,4

Místodržitelský palác nabízí rozsáhlou expozici umění od gotiky po 19. století, prostory pro krátkodobé výstavní projekty, knihkupectví ArtMap či otevřenou terasu s kavárnou Morgal. Jedna z architektonicky nejpozoruhodnějších barokních budov města Brna, Místodržitelský palác, je s Moravskou galerií spojen od roku 1990, kdy jej galerie získala od Magistrátu města Brna. Historie jedné z dominant Moravského náměstí je úzce spjata s kostelem sv. Tomáše a sahá až do poloviny 14. století. Byl založen jako augustiniánský klášter moravským markrabětem Janem Jindřichem. Současnou podobu však získal tento stavební komplex jednak v 60. letech 17. století a zejména pak za barokní přestavby prováděné od 30. let do roku 1752 pod vedením brněnského stavitele Mořice Grimma, po jejímž dokončení byl klášter povýšen na opatství. V důsledku josefínských reforem však byli augustiniáni nuceni objekt opustit. Budova potom nadlouho sloužila státním, zemským a stavovským úřadům. Následující stavební úpravy, které poznamenaly zvláště interiéry, projektoval vídeňský dvorní architekt Franz Anton Hillebrandt. Zemským úřadům sloužil palác až do protektorátu, kdy vystřídaly úřady mladého československého státu úřady německé. Dalším závažným mezníkem novodobých dějin bylo rozhodnutí o přidělení paláce Muzeu dělnického hnutí Brněnska, jež budovou disponovalo od r. 1955 až do politických změn po listopadu 1989. Název stálé expozice v prvním patře Místodržitelského paláce „Pohled Medúsy – evropské umění šesti století“ odkazuje k jednomu z nejpozoruhodnějších a nejvýznamnějších děl expozice „Hlava Medúsy“ Petra Pavla Rubense. Je metaforou výtvarného umění schopného vyvolávat silné zážitky, budit úžas, dráždit divákovu fantazii. Expozice soustředí nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek Moravské galerie v Brně od gotiky po 19. století, které doplňují díla zapůjčená z církevního majetku a sbírek dalších institucí. Mezi jednotlivými kolekcemi zaujímá významné místo umění středověku, díla barokních malířů a sochařů moravské a rakouské provenience, soubor italského, flámského a holandského malířství, a konečně umění 19. století v jeho figurální a krajinářské poloze. V Místodržitelském paláci najdete také knihkupectví ArtMap, které nabízí kvalitní výstavní katalogy, monografie, autorské knihy, teoretické texty, specializované časopisy, komiksy a ilustrované knihy pro děti, design či hračky. Kavárna Morgal s letní zahrádkou na nádvoří, nabízí skvělou kávu, kvalitní víno, domácí dorty a limonády z čerstvých surovin.

Přečíst více

Muzeum města Brna (Vila Tugendhat)

4,3

Jediná památka moderní architektury v České republice zapsaná na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.     Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  V letech 2010–2012 prošla vila Tugendhat památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s přilehlou zahradou byla restaurována do podoby v době jejího dokončení v roce 1930. Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře. V tzv. suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily (prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštěcích oken, molová komora), které je nově zpřístupněno veřejnosti v rámci prohlídkové trasy. Je zde také umístěna expozice představující architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938, kdy před hrozbou druhé světové války Tugendhatovi emigrovali. Návštěvníkům je nově k dipozici bookshop. Ve vile Tugendhat je Studijní a dokumentační centrum, které mohou badatelé navštívit po předchozí domluvě.

Přečíst více

Moravské zemské muzeum (Dietrichsteinský palác)

4,2

Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně zaujímá významné místo v architektuře doby barokní na Moravě. Nechal jej postavit v letech 1614–1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 „Zimního krále‟ Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska. V roce 1837 byl palác adaptován pro potřeby justičního úřadu. Od roku 1911 pak Dietrichsteinský palác slouží převážně výstavním účelům Moravského zemského muzea, pro které byl zakoupen. Na přelomu 80. a 90. let 20. století prošel palác rozsáhlou rekonstrukcí a jeho vnitřní dispozice byly přizpůsobeny modernímu muzejnímu prostoru. V současné době je Dietrichsteinský palác hlavní výstavní budovou Moravského zemského muzea. Návštěvník zde může nalézt stálé expozice věnující se zaniklému životu na Moravě, pravěku na Moravě, Velké Moravě, Moravě ve středověku a je zde také velká kolekce minerálů a nerostů. Součástí Dietrichsteinského paláce je kavárna a prodejna suvenýrů.

Přečíst více

Moravské zemské muzeum (Biskupský dvůr)

4,2

Tento různorodý soubor historických budov obestupující ze tří stran parkově upravené nádvoří, se rozkládá v historické části Brna, pod katedrálním kostelem sv. Petra a Pavla. Architektonickým jádrem je původní gotické probošství brněnské kapituly, z něhož se dochovala gotická věž a kaple zdobená freskami. Za renesanční přestavbou v roce 1588 stojí italský stavitel Antonio Gabri. Moravské zemské muzeum získalo v Biskupském dvoře své první sídlo roku 1818, tedy rok po svém založení. V roce 2009 prošel Biskupský dvůr rekonstrukcí a stal se živým místem s mnoha kulturními akcemi. V Biskupském dvoře může návštěvník zhlédnout stálou expozici nazvanou Fauna Moravy, která představuje zástupce obratlovců žijících na území Moravy. Návštěvník si také může prohlédnout akvárium sladkovodních ryb a modely hub J. Rulíška. V Biskupském dvoře působí též houbařská poradna.

Přečíst více

Muzeum města Brna (Hrad Špilberk)

4,1

Hrad Špilberk představuj jednu z hlavních dominant města, byl založen ve 13. století jako zeměpanské sídlo. Postupem času se z něj stala vojenská pevnost a později nejtěžší vězení rakouské monarchie. Od roku 1961 je sídlem Muzea města Brna. Hrad Špilberk založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. k ochraně českého státu i města Brna. Díky strategické poloze, která se obzvláště potvrdila v době švédského obléhání Brna v roce 1645, se hrad  v průběhu 17. a 18. století postupně proměnil v nejmohutnější vojenskou pevnost na Moravě. Součástí pevnostního systému byly i proslulé kasematy. Od 17. století byl na Špilberku také pevnostní žalář. Roku 1783 byl z rozhodnutí císaře Josefa II. hrad přeměněn na civilní trestnici pro nejtěžší zločince a brzy také pro politické vězně ze zemí celé habsburské monarchie. Tehdy si Špilberk vysloužil nelichotivou pověst nejtvrdšího vězení Evropy a přízvisko "žalář národů". Mezi nejznámějšími vězni byli italští karbonáři v čele s básníkem Silviem Pellicem. Vojenský význam hrad ztratil za napoleonských válek, kdy v roce 1809 francouzská armáda zničila nejdůležitější části opevnění. Po zrušení věznice v roce 1855 Špilberk sloužil jako kasárna, avšak ještě dvakrát vstoupil do obecného povědomí jako místo utrpení a nesvobody – poprvé během první světové války, kdy zde byli vězněni odpůrci rakouského režimu, podruhé pro české vlastence v době nacistické okupace Československa za druhé světové války. V roce 1962 byl hrad prohlášen za národní kulturní památku. Co můžete na Špilberku vidět:   Kasematy - Kasematy byly vestavěny do postranních hradních příkopů, jde o dvoupatrové, z cihel postavené klenuté chodby. Původně měly poskytovat úkryt vojenské posádce v případě dělostřeleckého útoku, později zde bylo vězení pro těžké zločince, vrahy, lupiče, žháře či penězokazce. Kasematy, jako proslulé vězení opředené řadou romantických a hrůzostrašných mýtů, byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v roce 1880. I dnes se zde konají každou celou hodinu komentované prohlídky s průvodcem.  Jihozápadní bastion - Bastion tvořil spolu s podobným severním nárožním bastionem a ravelínem předsunutým mezi nimi raně barokní frontu vnějšího opevnění hradu. Tato fortifikace byla zbudována během dvou let – před návratem švédského vojska k Brnu (květen 1645) – k obraně vstupní, západní strany hradu, tehdy opevněné jen nevelkými kamennými baštami. Prohlídka možná pouze s průvodcem na objednání . Zvonkohra - Zvonkohra je instalována na velkém nádvoří, kde vytváří nad hradní studnou výrazný prvek. Rozhledna - Rozhledna je umístěna v nárožní věžici hradu Špilberk a umožňuje krásný pohled na Brno. Barokní kaple - Kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici nechal v roce 1693 zřídit tehdejší velitel špilberské pevnosti generál polní strážmistr Jan Vilém hrabě z Zinzendorfu a Pottendorfu. O 60 let později byl v jižní zdi prolomen oltářní výklenek, tzv. Trenckova kaple. Barokní lékárna - Vzácný, pozdně barokní mobiliář lékárny náležel brněnskému řádu alžbětinek. Muzeum města Brna Historie Slavnostní otevření městského muzea se konalo 18. září 1904 u příležitosti desátého jubilea úřadování brněnského starosty Augustina rytíře Wiesera. Muzeum bylo umístěno v historických prostorách bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice) a navázalo zde na dřívější instalaci městské galerie. V polovině třicátých let muselo muzeum opustit své původní prostory vzhledem k rekonstrukci areálu Nové radnice a nalezlo útočiště v méně vhodném prostředí tzv. městského dvoru na Šilingrově náměstí.  Zásadní zlom pro rozvoj muzea pak přineslo v roce 1960 jeho přestěhování na významnou brněnskou památku hrad Špilberk.  V únoru 1982 přešla do správy Muzea města Brna Měnínská brána a stala se součástí jeho expozičních a výstavních prostor. V roce 1994 byla muzeu svěřena do péče významná památka moderní architektury Vila Tugendhat, která byla v roce 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  Muzeum města Brna se rozsahem i hodnotou svých sbírek a také svou vědeckou, odbornou, vzdělávací a kulturní činností, k níž neodmyslitelně patří i prezentace sbírek ve výstavách a expozicích, dnes řadí k předním muzejním institucím u nás.    Expozice, které můžete na Špilberku navštívit: Špilberk - od hradu k pevnosti  - jednotlivé etapy stavebního vývoje a osudy Špilberku od jeho počátků až do vzniku jeho současné podoby v 19. století Špilberk - žalář národů - expozice tematicky navazuje na Kasematy a seznamuje návštěvníky se Špilberkem jako pověstným žalářem habsburské monarchie proslulým v 18. a 19. století po celé Evropě. Brno na Špilberku - expozice přibližuje významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919. Od moderny po současnost - expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost. O nové Brno - jediná stálá expozice tohoto typu v České republice přibližuje prostřednictvím plánů, studií, fotografií, modelů, nábytku, tiskovin i prezentačních a animačních programů či filmových dokumentů moderní urbanismus, architekturu i dobové interiéry města s jeho atmosférou v letech 1919–1939. Rakouská Morava - staré umění do konce 19. století Sezónní výstavy v prostorách hradu   Hrad Špilberk je otevřený celoročně, pondělí - neděle. Areál hradu od 06:00 hod. do 23:00 hod. Výstavy a expozice od 10:00 hod. do 18:00 hod.    

Přečíst více

Diecézní muzeum

3,7

Přečíst více

Moravská galerie v Brně (Jurkovičova vila)

3,6

Jurkovičova vila je dílem architekta Dušana Sama Jurkoviče a tvoří páteř jeho dochovaného díla v České republice. Tato architektonická památka má pro secesní Brno stejný význam jako Vila Tugendhat pro Brno funkcionalistické. Přestože větší část aktivního života strávil Dušan Samo Jurkovič na rodném Slovensku, zapsal se vedle Jana Kotěry jako jeden z nejvýznamnějších architektů působících v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Nejdůležitější památkou Jurkovičova působení v Brně zůstává vila, kterou si v roce 1906 navrhl a postavil na lesním svahu nad řekou Svratkou, na okraji tehdy ještě samostatné příměstské obce Žabovřesky (ul. Jana Nečase 2). Zasazení vily do krajiny je výsostným tvůrčím činem, v němž se Jurkovič projevil jako jeden z nejcitlivějších architektů ve vztahu k přírodě. Lokalita je dodnes vyhledávaným cílem výletů. Nabízí blízký les, řeku a bohaté výhledy. Jurkovič si sám aktivně těchto požitků dopřával. Stavba vily je mezníkem ve vlastní Jurkovičově tvorbě. Demonstruje vývojový posun v jeho stylu, opouštějícím počáteční parafrázování dřevěných lidových staveb, jejichž vliv se tentokrát omezil pouze na základní konstruktivní podstatu.  Z dispozičního hlediska je vila důsledně rozdělena na vstupní reprezentačně společenskou část přízemí, kde architekt zařídil i vlastní výstavní sál, na pracovní část na patře a soukromé obytné místnosti na obou podlažích. Všechny tyto prostory spojuje hala, jakožto sjednocující princip. K vile přiléhá také architektova zahrada, která byla spolu s objektem za podpory tzv. Norských fondů od roku 2009 rekonstruována a znovuotevřena v roce 2011. V objektu můžete navštívit mimo stálé expozice „Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům“ také krátkodobé výstavní projekty, nejčastěji zaměřené na design a architekturu.

Přečíst více

Moravská galerie v Brně (Uměleckoprůmyslové muzeum)

3,3

Uměleckoprůmyslové muzeum se zaměřuje na prezentaci užitého umění a designu. Jsou zde pořádány krátkodobé výstav, stálou expozici pravidelně oživují současní designéři. V budově se nachází Designshop, na terase architektonická instalace s barem. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně bylo založeno po vzoru vídeňského Muzea pro umění a průmysl už v roce 1873 a patří tak k nejstarším svého druhu na světě. V roce 1961 došlo ke spojení Obrazárny Moravského zemského muzea a Uměleckoprůmyslového muzea a vznikla tak Moravská galerie v Brně. Je největší institucí tohoto typu v republice a spojuje sbírky volného a užitého umění. Soubor užitého umění a designu představuje unikátní díla, která jsou výjimečná svým vzhledem, funkcí a především řemeslným zpracováním. Svou instalací volně sledují vývojovou linií jednotlivých epoch a stylů. Zastoupené jsou sbírky skla, keramiky a porcelánu, textilu, nábytku, kovů a grafického designu. Sekce Design.Live! ve vstupních prostorách cíleně konfrontuje časem prověřené estetické i funkční hodnoty historických sbírek s tvorbou současných designérů. Kromě stálé expozice se zde nacházejí dva sály určené pro krátkodobé výstavy zaměřené primárně na design a fotografii: Respirium a Camera. Aktuální práce zásadních českých designérských ikon nabízí k zakoupení nově otevřený galerijní Designshop. Nabízí prestižními cenami ověnčené, exkluzivní limitované kolekce. Je rovněž průnikem výstavního prostoru Uměleckoprůmyslového muzea a prodejního prostoru galerijního obchodu. Na terase se návštěvníci mohou v letní sezoně osvěžit v baru BLOKK a posedět pod dřevěnou konstrukcí Sloní břich. Tu vytvořili pod vedením Huti architektury Martina Rajniše studenti brněnských vysokých škol.

Přečíst více

Mendelovo muzeum

3,1

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.