Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Alojz a Tamara Klimovi & Vojtech a Tamara Kolenčíkovi

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

13. 07. 2023 - 01. 10. 2023

Galerie Slováckého muzea představí špičky slovenské abstraktní malby. Výtvarný přednes této čtveřice nesoucí název Alojz a Tamara Klimovi & Vojtech a Tamara Kolenčíkovi mohou návštěvníci spatřit do neděle 1. října letošního roku.

Tvorba čtyř významných slovenských umělců – Alojze Klima (1922–2000), Tamary Klimové (1922–2004), Vojtecha Kolenčíka (*1955), Tamary Kolenčíkové (*1955) kromě kvality a vyhraněného malířského přednesu je pojí také rodinná pouta.

Alojz Klimo patřil od šedesátých let 20. století k nejprogresivnějším slovenským umělcům. Zájem o geometrickou abstrakci a malbu formoval jeho specifický a na první pohled snadno rozpoznatelný malířský, stejně tak jako jeho ženu Tamaru, která se stala iniciátorkou a členkou bratislavské Skupiny 4 a Klubu konkrétistů.

Vojtech Kolenčík se kromě malby věnuje také grafickému designu, ilustraci, koláži. V současnosti se věnuje také pedagogické činnosti. Tamaru Kolenčíkovou zajímají a také inspirují zákonitosti a proměny přírody, života. Její díla jsou charakteristická silným vizuálním a emočním působením především prostřednictvím barev.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

POHÁDKA MEZI OBRAZY/pravidelné úterní výtvarné ateliéry pro děti 2–5 let

11. 06. 2024
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Ateliéry určené dětem s doprovodem se budou v galerii konat každý měsíc v SUDÉ týdny od 10 do 11 hodin. Červnové termíny: úterý 11. a 25. června Maximálně 8 dětí ve skupince Nutná rezervace – vždy do neděle před konáním na: vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz Cena: 70 Kč/ateliér    

Přečíst více

TO UMÍM TAKY - pravidelné úterní výtvarné ateliéry pro děti 5–8 let

04. 06. 2024
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Ateliéry určené dětem s doprovodem (těšíme se zejména na prarodiče s vnoučaty) se konají každý měsíc v liché týdny od 14 do 15 hodin (maximálně 12 dětí ve skupince). Červnové termíny: úterý 4. a 18. června Nutná rezervace – vždy do neděle před konáním! Mgr. Vladimíra Černá vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz Cena: 70 Kč/ateliér a dítě.    

Přečíst více

Expozice Krajina, sem tam zvíře / Umění jihovýchodní Moravy

13. 02. 2024 - 31. 12. 2025
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy je tentokráte zaměřeno na krajinu. Ta představuje jeden z klasických námětů malířství, který je přirozeně zastoupen i ve sbírkách Galerie Slováckého muzea. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice tak představuje výběr děl ze sbírky, který je doplněn o intervence současných autorů, pracujících i v dalších médiích jako fotografie, video nebo socha. Nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. Snaží se postihnout to, co je krajině jako námětu výtvarného umění vlastní – iluzivní hloubku prostoru, do kterého chceme vstoupit, její schopnost podnítit rozjímání o věcech duchovních a její symbolistní sílu.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.