Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Čerstvá letní galerijní nabídka

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

18. 07. 2019 - 08. 09. 2019

Galerie Slováckého muzea včera, ve čtvrtek 18. července, otevřela tři nové výstavy různých žánrů.

Čerstvá letní galerijní nabídka

Do Galerie Slováckého muzea můžete zamířit na Plíhala, Malého a Čermáka

                Galerie Slováckého muzea včera, ve čtvrtek 18. července, otevřela tři nové výstavy různých žánrů. Kdybychom chtěli hledat nějaké pojítko mezi rozmanitými vystavenými objekty, sochami, obrazy, kresbami nebo fotografiemi a dalšími artefakty tří umělců, kteří v Galerii Slováckého muzea vystavují, určitě bychom něco našli. Všichni tři zde vystavují poprvé, jejich díla jsou dnešní, aktivně komunikují s divákem, jsou srozumitelná a zcela naplňují výrok, že současná výtvarná scéna je pluralitní, záleží pouze na individuálním originálním přístupu zpracování umělce.

V přízemí se nám pootevírají dvířka do ateliéru Ladislava Plíhala, absolventa Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. „Divák zjišťuje, že hranice mezi volným a užitým uměním dnes neexistuje. Plíhalovy práce přesahují z volného umění do designu. Velmi často jsou určeny pro určitý prostor, ať už veřejný, nebo docela soukromý. Dělám něco… odpovídá často Ladislav Plíhal na otázky pídící se po jeho činnosti,“ popisuje Milada Frolcová Plíhalovu tvorbu. Dřevěná auta nejenom pro malé kluky, plastiky vznikající pomocí trhavin, objekty, zahradní stoly z dřevěných masivů, stolní deskové hry, rakve, ale i obrazy, kresby nebo minimalistická kaple a pozorovatelna krajiny v jednom. „To vše a mnohé další můžete spatřit na výstavě, která představí průřez širokým pracovním záběrem tohoto autora,“ dodává Frolcová v přízemí Galerie Slováckého muzea.

                Autorský debut v Galerii Slováckého muzea zažívají rovněž díla talentovaného malíře Břetislava Malého, s nimiž se návštěvník setká ve velkém sále prvního patra. „Umělec se dlouhodobě zabývá hranicemi závěsného obrazu, podstatou jeho existence, jeho hraničními formami směrem k objektu, optickými i materiálovými vlastnostmi barev, důsledky, které vyplývají z chronologických postupů jejich nanášení,“ představuje Frolcová autora výstavy Wanting Colour, jež je otevřenou úvahou  nad významem a vztahem barev vůči sobě samým, médiu obrazu, objektu, ale především tohoto vztahu k divákovi. Břetislav Malý se v rámci výstavy soustředí na akutní prožitek z barev a proměnlivost jejich  kontextů. Komplexní instalace žongluje se způsoby čtení a použitými médii, kterými prostupuje materiálový prožitek z malby a vjem z použitých barev. Způsob čtení tohoto lyrického eseje o barvě i následné konstatování však autor nechává na divákovi, kterého v instalaci zanechává pouze a pouze s jeho intuicí a vlastními pocity.

Komorní prostředí malého sálu prvního patra poskytuje intimní prostor pro černobílé fotografie Hynka Čermáka. Tento známý český herec potvrzuje přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Otec i matka (absolventi pražské „Hollarky“) se zabývají uměleckou tvorbou a také on se kromě herectví věnuje fotografování.  Ve svých černobílých fotografiích se nechává inspirovat něžnou ženskou krásou a vytváří působivé dívčí akty. Ačkoliv často hraje drsňáky, k ženám se chová jako k bohyním a svým dílem ženy přesvědčuje o jejich kráse. V pražských galeriích, např. Nikon Gallery, nebo v hradecké galerii Artičok  vystavoval již několikrát, u nás v Uherském Hradišti bude mít svou premiéru. Vernisáž proběhne až 1. srpna v rámci Letní filmové školy. Všechny tři výstavy končí 8. září 2019.

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště.

 

Bližší Informace:

PhDr. Milada Frolcová, mobil: 774 124 015, e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

SAMA V HORÁCH / Lenka Falušiová

21. 03. 2024 - 26. 05. 2024
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Autorka se věnuje především kresbě a grafice, kterou vystudovala v Ateliéru grafiky I. u prof. Jiřího Lindovského a prof. Dalibora Smutného na pražské AVU. Hlavní inspirací pro její práci je především příroda. Technikami hlubotisku jako čárový lept nebo mezzotinta, vytváří výseky z hustých lesů, podrostů a skal. I když jsou tyto náměty naturalisticky zpracované, s odstupem vypadají spíše jako abstraktní struktury než vědecké studie. Působí trochu jako hledání řádu-nějakého opakujícího se vzoru v chaosu. V roce 2020 získala cenu Grafika roku, za techniku tisku z hloubky. Její díla jsou zastoupena jak ve sbírkách českých galerií, tak například ve sbírkách National museum of Fine Arts R.O.C. na Taiwanu nebo National Library of Catalonia v Barceloně. Vernisáž se koná 21. 3. 2024 v 17.00 hodin.

Přečíst více

Expozice Krajina, sem tam zvíře / Umění jihovýchodní Moravy

13. 02. 2024 - 31. 12. 2025
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy je tentokráte zaměřeno na krajinu. Ta představuje jeden z klasických námětů malířství, který je přirozeně zastoupen i ve sbírkách Galerie Slováckého muzea. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice tak představuje výběr děl ze sbírky, který je doplněn o intervence současných autorů, pracujících i v dalších médiích jako fotografie, video nebo socha. Nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. Snaží se postihnout to, co je krajině jako námětu výtvarného umění vlastní – iluzivní hloubku prostoru, do kterého chceme vstoupit, její schopnost podnítit rozjímání o věcech duchovních a její symbolistní sílu.

Přečíst více

Návraty malíře Pavla Vavryse

21. 03. 2024 - 26. 05. 2024
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Český akademický malíř a ilustrátor, absolvent uherskohradišťské uměleckoprůmyslové školy (1963–1967) a Akademie výtvarných umění (1968–1973), ateliéru Karla Součka. Pavel Vavrys (*18. 12. 1947 Mikulčice) patří ke generaci výtvarných umělců, kteří se na výtvarné scéně začali objevovat ve druhé polovině 70. let dvacátého století. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby. Patří do okruhu expresionismu fauvistického původu. Tematicky smyslu zabývá otázkami lidské existence, symbolicky pracuje s bílou barvou a lidskou figurou. Jeho tvorba se obvykle vyznačuje řadou významových rovin a obsahových souvislostí, je charakteristická velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Humanistické vyznění jeho děl odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života. Svými obrazy je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, v Galerii Slováckého muzea, v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, v řadě regionálních galeriích v České republice a v početných soukromých sbírkách téměř po celém světě.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.