Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Prague Stuckists a Vladimír Groš a jeho žáci

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

31. 01. 2019 - 17. 03. 2019

Na prahu nové sezóny

Galerie Slováckého muzea místem oslav 80tých narozenin a setkáním šestice Stuckistů

 

Sérií nových výstav potěší milovníky umění Galerie Slováckého muzea i v roce 2019. Kurátoři Milada Frolcová, Marie Martykánová a Lukáš Malina zrealizují sedm výstav. Postupně se představí domácí i zahraniční tvůrci, jedinci i skupiny, přičemž na konci roku galerie přivítá absolventy Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Na výsluní prvenství se mohou od 31. ledna 2019 hřát první dvě. Do Uherského Hradiště Milada Frolcová přivezla šestici umělců mladé a střední generace Prague Stuckist (prag stakysts) a díla Vladimíra Groše a jeho žáků z Oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu na zmíněné hradišťské střední škole.

V letošním roce si škola připomíná 80. výročí svého založení a vůbec poprvé bude tento specifický obor představen ve Slováckém muzeu zcela samostatně a netradičně výstavou s názvem Vladimír Groš a jeho žáci. „Tento obor patří k nejstarším zřízeným ještě na Škole umění ve Zlíně. Během 80let svého trvání vychoval řadu uznávaných uměleckých osobností, z nichž někteří působí i mimo oblast keramické tvorby. Na jeho koncepci se zpočátku, mimo jiných významných pedagogů, podílel Jan Kavan, který později odešel do Prahy a stal se profesorem sochařského ateliéru VŠUP. Jeho vedení, které bylo vždy velmi kvalitní, je dále spojeno například se jmény Stanislava Mikuláštíka a Svatopluka Úředníčka (od roku 1948 a po přestěhování školy ze Zlína do Uherského Hradiště), Jiřího Vlacha a Vladimíra Groše, Evy Blahůškové a Viléma Čecha,“ chronologicky popsala Frolcová personální obsazení na vedoucím postu.

Půl století je s tímto oborem spojený právě Vladimír Groš. Když byl v roce 1962 na „umprumku“ přijat jako student, vůbec nemohl tušit, že zde prožije většinu svého života, a to v roli pedagoga a mistra (od roku 1968). „Vladimír Groš dnes žije a tvoří ve Veselí nad Moravou. Zabývá se barevnou majolikovou plastikou, kterou kromě výtvarné kvality charakterizuje nadsázka, humor, recese, satira, vycházející z intelektuálních základů, ze životní filozofie a optimismu. Z nadhledu na projevy každodenního života,“ uvedla Frolcová a zdůraznila, že pro absolventy keramiky se za ta léta stal nezapomenutelnou a nepostradatelnou osobou. Vzhledem k prostorovým možnostem bude připomenuto pouze dvacet autorů napříč generačním spektrem. „Jedná se víceméně o salon, protože najít jednotné téma, výraz nebo formu není možné. Každého osud a síla talentu zavály někam jinam,“ doplnila Frolcová

Týž den ve dvou sálech prvního patra galerie bude otevřena také výstava pod názvem Prague Stuckists. Skrývá se za ním název uměleckého projektu, který se soustředí na klasické výtvarné techniky, především na malbu. „Barvy, štětec, plátno a protest proti přílišnému konceptualismu v moderním umění. Tak by se daly shrnout hlavní myšlenky britského malířského hnutí – stuckismu, který se vrací ke srozumitelné malbě,“ charakterizovala Milada Frolcová toto umělecké uskupení, které má své kořeny v Londýně.

V dobách jeho největší slávy působily jeho pobočky ve zhruba padesáti zemích světa a stuckisté se proslavili jako organizátoři mediálně vděčných demonstrací proti Turnerově ceně v den jejího udílení před galerií Tate Britain. „Jako první vícečlennou pobočku mezinárodního stuckistického hnutí v zemích bývalého východního bloku v Česku založil v roce 2004 Robert Janás (výstavu přijede osobně zahájit). Hlásí se k principům demokratičnosti a plurality ve výtvarném umění. Podporují respekt k tvorbě druhých umělců a možnost alternativních pohledů na současné výtvarné dění, bez nároků na objektivitu,“ prozrazuje Frolcová. Zdůrazňuje, že si tato skupina za své krédo klade odmítání lživých a zavádějících informací coby prostředníka při propagaci umělce. Obě výstavy budou otevřeny v 17.00 hodin.

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště.

Vernisáž čtvrtek 31. ledna 2019 v 17.00 hodin. Výstavy potrvají do 17. března 2019.

 
 

Bližší Informace:

PhDr. Milada Frolcová, kurátorka výstav: Keramika / Vladimír Groš a jeho žáci a Prague Stuckists

mobil: 774 124 015, e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

 

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Komentovaná prohlídka „Tři staletí barokní krásky“ / Den architektury


Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Budova bývalé barokní zbrojnice v kontextu dějin i současné galerijní činnosti s historičkou umění Miladou Frolcovou. Historicky cenný barokní objekt vojenské zbrojnice byl dostaven v roce 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. V letošním roce si tak připomínáme 300 let od vzniku této stavby, která sloužila také jako lazaret, sirotčinec, pošta, byty a posledních 61 let jako sbírkotvorná instituce s nynějším názvem Galerie Slováckého muzea. Součástí prohlídky bude budova samotné galerie, její nádvoří s originálem barokní kašny, náhrobními kameny a dalšími stavebně-historickými fragmenty, zázemím a výstavními sály. K nahlédnutí budou připraveny i historické fotografie. Zájemcům bude rovněž přiblížena celková historie budovy, podrobnosti ke stavitelům, okolnosti tehdejší doby atd. Vstup volný. Provází historička umění PhDr. Milada Frolcová. Komentovaná prohlídka je pořádána v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který od roku 2010 připravuje spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi.    

Přečíst více

Alojz a Tamara Klimovi & Vojtech a Tamara Kolenčíkovi

13. 07. 2023 - 01. 10. 2023
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Galerie Slováckého muzea představí špičky slovenské abstraktní malby. Výtvarný přednes této čtveřice nesoucí název Alojz a Tamara Klimovi & Vojtech a Tamara Kolenčíkovi mohou návštěvníci spatřit do neděle 1. října letošního roku. Tvorba čtyř významných slovenských umělců – Alojze Klima (1922–2000), Tamary Klimové (1922–2004), Vojtecha Kolenčíka (*1955), Tamary Kolenčíkové (*1955) kromě kvality a vyhraněného malířského přednesu je pojí také rodinná pouta. Alojz Klimo patřil od šedesátých let 20. století k nejprogresivnějším slovenským umělcům. Zájem o geometrickou abstrakci a malbu formoval jeho specifický a na první pohled snadno rozpoznatelný malířský, stejně tak jako jeho ženu Tamaru, která se stala iniciátorkou a členkou bratislavské Skupiny 4 a Klubu konkrétistů. Vojtech Kolenčík se kromě malby věnuje také grafickému designu, ilustraci, koláži. V současnosti se věnuje také pedagogické činnosti. Tamaru Kolenčíkovou zajímají a také inspirují zákonitosti a proměny přírody, života. Její díla jsou charakteristická silným vizuálním a emočním působením především prostřednictvím barev.  

Přečíst více

Sport ve výtvarném umění

13. 07. 2023 - 01. 10. 2023
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Člověk v ladnosti, často však také surovosti pohybu. Blízkost vítězství i prohry. Pevná přátelství, krutá rivalita a intriky. Zdánlivě nepropojitelné světy sportu a výtvarného umění se ocitají na jednom kolbišti v Galerii Slováckého muzea. Výstava v přízemním sále Galerie Slováckého muzea se bude věnovat tématu, které bylo ve výtvarném umění často zpracováváno již od dob antiky. Představí díla, která byla vytvořena v různých disciplínách a která pocházejí jak ze sbírkového fondu galerie, tak od současných autorů. Spojujícími liniemi jsou problém zobrazení pohybu, typického pro konkrétní sportovní disciplíny, nebo symbolické, groteskní a jiné přesahy, které v nás sport a pohyb těla jako takový vyvolávají.    

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.