Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Řemeslné umění v galerii

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

10. 09. 2021 - 10. 10. 2021

Projekt Nositel tradice lidových řemesel a výrobce, kteří jsou držiteli tohoto titulu. Jedná se o ocenění, které ministr kultury ČR uděluje výrobcům, jež na vysoké technické úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby.

Řemeslné umění v galerii

V Galerii Slováckého muzea se představí Nositelé tradice lidových řemesel
a Nemateriální statky tradiční lidové kultury

 

V přízemním sále Galerie Slováckého muzea bude v pátek 10. září otevřena nová výstava s názvem Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Pro veřejnost ji připravil Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Jak již sám název naznačuje výstava bude rozdělena na dvě části.

Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel přes osmdesát osobností věnujících se nejrůznějším oborům. Na výstavě tak budou k vidění práce kovářů, obuvníků, vyšívaček, tkalců, bednářů a dalších.  „V prvním bloku budou představeni výrobci, ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel. Toto prestižní vyznamenání uděluje ministr kultury ČR výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem,“ prozradila Petra Hrbáčová, autorka výstavy.

Čestné místo je vyhrazeno i pro letos oceněné výrobce, kteří titul slavnostně obdrží v den slavnostní vernisáže v rámci Národního zahájení dnů evropského dědictví v Uherském Hradišti. „Kandidáti, kteří jsou navrženi na ocenění, musí prokázat komplexní znalosti svého oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků. Současně se hodnotí také jejich činnost v oblasti prezentace a popularizace dané výroby, stejně jako snaha o to, aby předávali své znalostí dalším zájemcům a pokračovatelům,“ zdůraznila Hrbáčová.

 V druhé části se prezentuje 28 prvků aktuálně zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, z nichž některé jsou součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Seznam byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 2008 za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nehmotného kulturního dědictví na území České republiky. „V seznamu jsou zahrnuty nejen lidové tance, hudba, zvyky a divadlo, ale rovněž řemeslné technologie, znalosti o přírodě i projevy lidového léčitelství,“ doplnila Jarmila Teturová, autorka textové části výstavy a stejně jako Petra Hrbáčová z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Výstava je připravena v česko-anglické jazykové mutaci a můžete ji navštívit do 10. října.

 

Bližší informace: Mgr. Marta Kondrová (kurátorka výstavy)

mobil: 734 282 558,

e-mail: marta.kondrova@slovackemuzeum.cz.

www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.