Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

TEXTILE ART OF TODAY 2015 - 2017

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

24. 11. 2016 - 15. 01. 2017

IV. ročník světové přehlídky umělecké textilní tvorby. Slovácké muzeum se už podruhé stává partnerem výjimečného projektu, jehož hlavním organizátorem je slovenské občanské sdružení Trienále textilu bez hranic.

 

Výstava vystavěná na příbězích

Díla textilních tvůrců z celého světa k vidění pouze v Galerii SM v Uherském Hradišti

Slovácké muzeum se opět podílí na mezinárodním projektu umělecké textilní tvorby, do kterého přistoupilo před třemi lety jako jediný výstavní reprezentant České republiky. Pod letošním názvem Textile Art of Today bude na sklonku listopadu v Galerii Slováckého muzea zpřístupněn pohled do výtvarných ateliérů celého světa. Od Japonska přes Austrálii, celou Evropu s odbočkou do Afriky až po Ameriku. „Kdo si loni myslel, že během třech ročníků všechno viděl, velice se mýlí. S rukou na srdce mohu říct, že je to opět výjimečný, ojedinělý výstavní projekt textilní tvorby světové úrovně. S možností návštěvy v České republice pouze v Uherském Hradišti,“ oplývala nadšením kurátorka Marie Martykánová, a hýřila superlativy nad poslední výstavou v letošním roce.

Čtvrtý ročník tohoto mimořádného počinu posunuje obor do překvapujících objevů a nových souvislostí. Původní technologické postupy, typické pro textilní tvorbu, jsou rozšířené o nové materiály v kombinacích s originálními autorskými nápady a uměleckými záměry. „Dřívější závislost na klasických technikách, jako jsou gobelín, tapisérie, artprotis a mnohé další, našla letos nové variace, které se přemísťují do prostorových objektů, v nichž nastává propojení s různými matériemi a vytváří tak nové, nezvyklé formace a kompozice,“ popsala Martykánová nové umělecké ztvárnění a trendy.

„Řada světových umělců se při realizaci nechala inspirovat moderními médii, a tak s pomocí videozáznamů je přímo dokumentován vznik díla. Nechybí zvuková kulisa a v mnoha případech je téma rozvedeno do širokých souvislostí mezi výtvarným základem a odkazy na společenské, sociální i čistě osobní problémy a prožitky umělce. Výsledkem je působivé sdělení a navození maximálního prožitku, když stojíte před dílem tzv. face to face,“ řekla Martykánová s nadšenými gesty a nezapomněla opět podotknout, že se bez nadsázky jedná o vývoj tohoto mezinárodního projektu naprosto výjimečným směrem.

Za výběrem přihlášených autorů stojí bratislavské občanské sdružení Trienále textilu bez hranic. „Jestliže minulý ročník byl považovaný za vrcholný úspěch, pak tento další předčil opravdu veškerá očekávání. Přihlásilo se 230 autorů z 5 světadílů, 41 zemí, kteří nabídli 470 výtvorů. Bylo velice obtížné vybrat do výstavní kolekce ty nejlepší a také s přihlédnutím na prostorové možnosti interiérů jednotlivých partnerů,“ hodnotila Martykánová, která se svými kolegy z muzeí zapojených do projektu stojí za konečným výběrem letošních 76 autorů. „Kolekce představuje přes osm desítek exponátů, přičemž velké skládané objekty posunují počet přes stovku. Autoři umělecké textilní tvorby se po celém světě snaží o co nejoriginálnější výsledek a právě tento výjimečný projekt jim dává příležitost k prezentaci i vzájemné konfrontaci. Co dílo, to nápad: např. srbský autor při pletení využil magnetofonovou pásku místo vlny, nebo ze slovenské dílny, kdy autorka využila textilní vzorkovnice, jejíž části zakomponovala do šatů připomínající baletní kostým,“ zdůraznila kurátorka. Pohled do sálu jí dává za pravdu, že autorům opravdu nechybí překvapující vynalézavost, kreativita a precizní zpracování a přitom setrvání v pomyslných mantinelech hlavního kritéria, kterým je textil.

Výstavu zaštítili ministři kultury Visegrádské čtyřky.

 

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Expozice Krajina, sem tam zvíře / Umění jihovýchodní Moravy

13. 02. 2024 - 31. 12. 2025
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy je tentokráte zaměřeno na krajinu. Ta představuje jeden z klasických námětů malířství, který je přirozeně zastoupen i ve sbírkách Galerie Slováckého muzea. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice tak představuje výběr děl ze sbírky, který je doplněn o intervence současných autorů, pracujících i v dalších médiích jako fotografie, video nebo socha. Nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. Snaží se postihnout to, co je krajině jako námětu výtvarného umění vlastní – iluzivní hloubku prostoru, do kterého chceme vstoupit, její schopnost podnítit rozjímání o věcech duchovních a její symbolistní sílu.

Přečíst více

Komentovaná prohlídka výstavy Měšťánek


Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Výstavou bude provázet historička umění PhDr. Milada Frolcová a Naďa Měšťánková, manželka malíře Tomáše Měšťánka Komentovaná prohlídka se koná v 14.00.   Vstupné dle platného ceníku.      

Přečíst více

Návraty malíře Pavla Vavryse

21. 03. 2024 - 26. 05. 2024
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Český akademický malíř a ilustrátor, absolvent uherskohradišťské uměleckoprůmyslové školy (1963–1967) a Akademie výtvarných umění (1968–1973), ateliéru Karla Součka. Pavel Vavrys (*18. 12. 1947 Mikulčice) patří ke generaci výtvarných umělců, kteří se na výtvarné scéně začali objevovat ve druhé polovině 70. let dvacátého století. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby. Patří do okruhu expresionismu fauvistického původu. Tematicky smyslu zabývá otázkami lidské existence, symbolicky pracuje s bílou barvou a lidskou figurou. Jeho tvorba se obvykle vyznačuje řadou významových rovin a obsahových souvislostí, je charakteristická velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Humanistické vyznění jeho děl odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života. Svými obrazy je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, v Galerii Slováckého muzea, v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, v řadě regionálních galeriích v České republice a v početných soukromých sbírkách téměř po celém světě.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.