Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Poklady regionu

Památník Velké Moravy - Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

27. 02. 2020 - 07. 05. 2020

Tato výstava je uspořádána u příležitosti 10. výročí rekonstrukce PVM. Formou panelů, ale i fyzicky vystavených exponátů bude představeno TOP 10 nejzajímavějších archeologických lokalit za posledních deset let.

Top 10 nejzajímavějších archeologických nálezů poslední dekády

U příležitosti 10. výročí rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě bude otevřena nová výstava. Formou panelů bude představeno TOP 10 nejzajímavějších archeologických lokalit, které se podařilo pracovníkům archeologického oddělení Slováckého muzea objevit za uplynulých deset let.

 „Z chronologického hlediska pokrývá výstava větší část úseku pravěkého vývoje lidstva, ale prezentovány jsou i nejaktuálnější poznatky z výzkumů vrcholně středověkého osídlení měst Uherské Hradiště a Uherský Brod. Vůbec poprvé jsou veřejnosti prezentovány některé unikátní nálezy, jako například vzácný poklad ženského šperku z Bánova, který byl uložen do země v keramické nádobě ve starší době železné,“ prozradil autor výstavy Jaroslav Bartík, archeolog Slováckého muzea, a dodal, že tomuto nálezu bude v den otevření věnována větší pozornost. „Tento ojedinělý nález podrobněji představí přední specialista na dobu halštatskou na Moravě, dr. Martin Golec, jehož přednáškou bude výstava 27. února v 17.00 hodin obohacena.“

Dalším velkým lákadlem je žhavý archeologický objev z nedávné doby, a to bohatý velmožský hrob z Uherského Brodu datovaný do starší doby římské. „Z tohoto hrobu budou vystaveny vzácné nálezy bronzových nádob, stejně jako šperky a další předměty, se kterými byl náčelník místní komunity uložen do hrobu,“ přidal Bartík. Mladší období, středověk a novověk, ve výstavě pak reprezentují zdobené keramické nádoby, které se podařilo zrekonstruovat, a také několik figurálních plastik a dalších drobných předmětů, které ilustrují hry dětí ve středověkých městech. Návštěvníci budou rovněž moci zhlédnout výsledky archeologického výzkumu barokního opevnění Uherského Hradiště a nový nástin modelu jeho vývoje. Jeden z panelů je věnován také problematice detektoringu a prezentaci nálezů spolupracujících hledačů, kteří se pravidelně zapojují s archeology Slováckého muzea do prospekcí i záchranných výzkumů.

 

Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, 686 02 Staré Město. Zpřístupnění výstavy od čtvrtku 27. února 2020. Výstava potrvá do 7. května 2020.

 

Bližší Informace:

Mgr. Jaroslav Bartík, kurátor výstavy

mobil: 774 124 017, e-mail: jaroslav.bartik@slovackemuzeum.cz

www.slovackemuzeum.cz

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.