Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Krátký život jedinečné školy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

01. 03. 2018 - 03. 06. 2018

Výstava mapuje stoletou historii knihvazačské školy v Uherském Hradišti, jediné školy tohoto druhu na Moravě. Nechává nahlédnout na uměleckou knižní vazbu a představuje osobnosti spjaté s dějinami školy.

Krátký život jedinečné školy

Druhá výstava v hlavní budově Slováckého muzea představí historii výjimečné školy a nahlédne na knihvazačské řemeslo

 

Vzpomínání. Takto by se dala jedním slovem charakterizovat nově připravená výstava Slováckého muzea. Exkurze v čase návštěvníka zavede k poznání dnes již mizejícího řemesla. Mnohé rozhodně překvapí, kdo se o vznik svého času jediné školy v republice podílel. V malém sále muzea ve čtvrtek 1. března 2018 v 17.00 hodin představíme Odbornou školu knihvazačskou v Uherském Hradišti.

„Tato městská škola před sto lety měla nabídnout mladým ženám možnost osamostatnění se a založení nových živností, které by byly přínosem regionu. Přímo název Ženská odborná škola knihařská k tomu vybízel. V době, kdy byla na Slovácku silně zakořeněna práce v zemědělství, se tato myšlenka nesetkala s velkým ohlasem. Zájem ze stran žen o knihvazačské studium byl malý, proto již ve druhém školním roce začali být přijímáni také chlapci, kteří v pozdějších letech převažovali,“ popsala Iveta Mátlová, autorka výstavy, počátky této školy se statusem tříletého veřejného učiliště do roku 1930. „V roce 1931 byla škola přejmenována na Odbornou školu knihvazačskou a přeorganizována na dvouletou denní školu knihvazačskou. Třetí ročník nahradila jednoroční mistrovská škola knihvazačská. Nově zřízená jednoroční mistrovská škola byla určena pro absolventy dvouleté knihvazačské školy a také pro ty, kteří byli starší 16ti let a vyučili se u mistra a složili tovaryšskou zkoušku. V roce 1949 dochází k jejímu zestátnění, v roce 1950 k zániku školy,“ pokračuje Mátlová, v příběhu výstavy, která se zaměřuje nejen na osobnosti vedení školy, ale vzpomíná i na některé, kteří školou prošli, a jejich odkaz přesáhl region.

„Ve vedení školy se postupně vystřídali František Kretz – známý uherskohradišťský sběratel, pod jehož vedením se na knižní desky aplikoval slovácký ornament. Druhý ředitelem se stal ředitel obchodní akademie Hugo Raulich, který naopak od používání ornamentu ustupoval, a v roce 1924 pak malíř Ruda Kubíček,“ zmínila Mátlová. Pod fundovaným vedením Rudy Kubíčka získala škola odbornost a celosvětovou prestiž. „Ruda Kubíček si uvědomoval nutnost a sílu propagace. Škola začala pořádat vlastní výstavy a úspěšně se prezentovala nejen na domácí půdě při sjezdech bibliofilů, ale také v zahraničí na mezinárodních výstavách. Vše až do doby válečné a poválečné, která zabrzdila její následný vývoj. Bohužel,“ posteskla si Mátlová. „Po celé válečné období byl na protektorátní úřady vyvíjen velký tlak uherskohradišťských knihařů požadujících zrušení školy. V nelehké hospodářské době pro ně škola znamenala levnou a vysoce kvalitní konkurenci. I přesto, že ředitelství školy dělalo vše pro její udržení, došlo v roce 1949 k jejímu zestátnění a v roce 1950 škola zanikla,“ uvedla Mátlová důvod ukončení života této unikátní školy.

V celé historii se ve dvouleté škole vyučilo celkem 167 žáků knihvazačství. Téměř stejné množství žáků vyšlo také ze školy mistrovské, kde žáci převážně v rámci praktického cvičení prováděli odborné knihařské práce. „Škola vychovala i některé výrazné osobnosti, mezi nimi třeba Fanka Jilíka, Miloše Novotného či světově uznávaného knihvazače Karla Dudeška. Výstava si klade za cíl seznámit nejen s historií školy a představit práce žáků – krásné knižní vazby kožené, polokožené, pergamenové či papírové a textilní, které vznikaly v Odborné škole knihvazačské, ale také život a práci všech zmíněných významných osobností,“ dodává Mátlová.

 Prostřednictvím knihařského nářadí a nástrojů mohou návštěvníci nahlédnout do knihařské dílny a zhlédnout několik typů knižních lisů, knižní řezačku i zlatičku. Poslední část výstavy je věnována pokračovatelům knihařského řemesla – oboru knihař na Střední škole MESIT v Uherském Hradišti, kteří zde vystavují své převážně kartonážnické výrobky. V rámci výstavy jsou připraveny výukové programy pro školy zaměřené na vznik knihy a knižní vazby s možností výroby drobného kartonážnického výrobku. Výstava potrvá do 3. června 2018.

 

Bližší informace:

Mgr. Iveta Mátlová, mobil: 737 546 267, iveta.matlova@slovackemuzeum.cz

 

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

100letí nemocnice v Uherském Hradišti

16. 05. 2024 - 07. 07. 2024
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Výstava k 100. výročí založení nemocnice s vernisáží ve čtvrtek 16. května v 17 hodin. Výstava zachycuje stoletou historii uherskohradišťské nemocnice od jejího vzniku v roce 1924, zakládání jednotlivých oddělení, stavbu pavilonů a významné osobnosti až po nemocnici v době covidu. Texty doplňují desítky dobových fotografií a historických předmětů z pozůstalosti MUDr. Karla Masaříka i přímo z nemocnice.  

Přečíst více

100 let vysílání Československého rozhlasu na jihovýchodní Moravě

14. 03. 2024 - 14. 07. 2024
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Český rozhlas v roce 2023 oslavil 100 let existence a naše výstava na ni plynule naváže v souvislosti se zřízením první další regionální stanice v Brně v roce 1924. Výstava přiblíží 100 let technického i programového vývoje rozhlasu i dnešní roli moderního veřejnoprávního média. Projekt připomene první rozhlasovou stanici Radiojournal, významné regionální rozhlasové osobnosti a události, program a hudbu v jednotlivých obdobích i vývoj výrobní, přenosové a vysílací techniky. Ve spolupráci přímo s Českým rozhlasem a jeho regionálními stanicemi v Brně a Zlíně, Technickým muzeem v Brně a Národním technickým muzeem v Praze, nabídne výstava řadu raritní techniky, kterou si bude možné osahat a případně vyzkoušet (např. originální brněnský znělkostroj, záznamová zařízení, modelové rozhlasové studio). Prostřednictvím poslechu reportáží, záznamu her, literárních a hudebních pořadů či koncertů (SOČR, TOČR, SOBR, BERO, BROLN a další) je také zavede do rozmanité rozhlasové produkce uplynulého století. Archivní nahrávky Českého rozhlasu se návštěvníkům zhmotní v žánrových posleších pod tzv. audio sprchami – sportovními okamžiky, politickými událostmi, dramatickou tvorbou nebo pohádkami pro děti. Další audia přes QR kód ozvučí dobové fotografie a doprovodné informace a další pořady si bude možné poslechnout při individuální procházce s vlastními sluchátky a aplikací mujRozhlas. Dvakrát za hodinu se celým prostorem výstavy rozezní rozhlasový obsah pro společný poslech. Výstava ale kromě historie bude prezentovat i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.  

Přečíst více

Slovácký Banksy

15. 10. 2021 - 15. 10. 2030
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Slovácké muzeum a Edhouse spustily novou mobilní aplikaci s názvem „Šifrovačka Slovácký Banksy“. Uherské Hradiště se v posledních týdnech stalo revírem dosud neznámého pouličního umělce... Street art našel cestu do Hradiště Slovácké muzeum a Edhouse spustili novou mobilní aplikaci s názvem „Šifrovačka Slovácký Banksy“.   Uherské Hradiště se v posledních týdnech stalo revírem dosud neznámého pouličního umělce. Tajemný streetartista tvořící pod rouškou noci a v ulicích města zanechává prostorové instalace a malby na stěnách.  Anonymní autor, který v některých svých dílech parafrázuje světoznámého streetartového umělce Banksyho, si vysloužil přezdívku “Slovácký Banksy”. Kde se vzal a proč si vybral ke svému uměleckému projevu právě Uherské Hradiště? A kdo mu ve virtuálním prostoru vdechl život? Po jeho stopách se můžete vydat, pokud si nainstalujete do svých chytrých telefonů aplikaci s názvem „Šifrovačka Slovácký Banksy“. Najdete je na Google play i App Store. „Příběh i postava streetartového umělce je sice smyšlená, ale všechna streetartová díla jsou „skutečná“, byť existují pouze v digitálním prostoru. Tak jak to je u správného streetartu, jejich autor zůstává vždy anonymní,“ sdělil Tomáš Chrástek za tým realizátorů ze Slováckého muzea. „Naše nápady, vize a plány ovšem nešly realizovat bez pomoci, protože streetartová díla existují pouze virtuálním prostoru. Naši snahu podpořila softwarová firma Edhouse z Uherské Hradiště, která vlastně s nápadem vytvořit mobilní aplikaci přišla. A právě díky tomuto nesourodému partnerství vznikl zcela unikátní projekt,“ zmínil Chrástek a ocenil ochotu a nadšení programátorů podílet se na realizaci projektu pro kulturní sektor. „Chtěli jsme vytvořit aplikaci pro návštěvníky i obyvatele města Uherské Hradiště, podpořit region. Koncept šifrovací hry a příběh se streetartovým umělcem se rodil tak nějak postupně. Na naší straně se na vývoji aplikace podílela hlavně stážistka Alžběta Manová, která si tak mohla v praxi vyzkoušet všechna úskalí vzniku aplikace a po programátorské stránce odvedla největší díl práce.“ Pochválil mladou studentku Michal Křen z uherskohradišťské pobočky Edhouse. Během hry, která má dvě varianty krátká nebo dlouhá, se prochází po zajímavých místech, na kterých se objevila různá streetartová díla. Pro jejich odhalení je nutné zvládnout více či méně záludnou šifru, přičemž stanoviště se vždy odkryje až po jejím rozluštění. „Základní koncept byl vytvořit aplikaci, která by místním, ale i návštěvníkům města, přiblížila zajímavá, známá i méně známá místa a události v Uherském Hradišti. Nová aplikace se záměrně vyhýbá konceptu klasických turistických průvodců, proto je její součástí herní prvek – šifra, a také imaginární postava streetartového umělce, který zavítal i do našeho města,“ řekl Chrástek a sdělil i první reakce zkušebních hráčů: „V minulých dnech jsme zkušební verzi pustili ven a na sociálních sítích vzbudila mnoho pozitivních ohlasů. Uherské Hradiště má tedy svého nového streetartového umělce, a i vy se s námi můžete vydat po jeho stopách.“   Kontakty: Slovácké muzeum – Mgr. Tomáš Chrástek, tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz, tel. 734 282 496 Edhouse – Ing. Michal Křen, kren@edhouse.cz, tel. 737 938 860   Odkaz ke stažení: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edhouse.slovackybanksy https://apps.apple.com/us/app/%C5%A1ifrova%C4%8Dka-slov%C3%A1ck%C3%BD-banksy/id1584295747#?platform=iphone   www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum www.edhouse.cz  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.