Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

MUZEJNÍ NOC 2016 - Grand Prix Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Slovácké muzeum se promění v hostitele Grand Prix Uherské Hradiště. Návštěvníci se mohou do závodu kvalifikovat po získání řidičské licence v našem akreditačním centru.

Zapotřebí je splnit několik úkolů, jež prověří jejich fyzickou kondici, zrak, strategii apod. Kde je budou plnit? Startovací kartičku bude možné si vyzvednout v Galerii Slováckého muzea, Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana a hlavní budově Slováckého muzea. Po absolvování stanovišť s potvrzenou kartičkou si v hlavní budově vyjednají licenci, která je bude opravňovat k jízdě na autodráze ve výstavě Kdo si hraje, ovládá.  Po předložení průkazu odjedou stanovený počet kol, a to nejrychlejší se zapíše do výsledkové listiny. Tři nejlepší získají stylová ocenění.

Muzejní noc 2016 - Grand Prix Uherské Hradiště

17.00–21.00        Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Truc(k)ování za knihovnou

Pavel Janda, RC modelář z Pardubic, bude předvádět 2 modely trucků a čerpací stanici.

Navigační hra v knihovně

Na místech označených v plánku knihovny najdou soutěžící 5 indicií, ze kterých složí hledané slovo, za to u knihovnického pultu v přízemí získají razítko.

 

18.00–22.00        Galerie Slováckého muzea

Obrazy ze života Gaskoňce Dartaňana

Divadelní představení souboru PEAPAPERIPUTKY ZUŠ Uherské Hradiště předvede velectěnému publiku hru s šermem a zpěvy DARTAŇAN. Scénář dle Alexandra Dumase staršího napsal a režie se ujal Stanislav Nemrava.

Karosářská dílna

První úkol budoucích pilotů je vyrobit si vlastní talisman v podobě auta, jež mu ponese štěstí v závodě. Vše potřebné (jakož i úkolovou kartičku) najdete v prostorách Galerie SM. (Nezapomeňte si nechat splnění úkolu potvrdit!)

 

16.30–23.59        Slovácké muzeum – Grand Prix Uherské Hradiště – Muzejní noc 2016

 

16.30–22.00 aktivity před startem – park Smetanovy sady

- hod míčkem na cíl, šátková hra Tic-Tac-Toe, převracení pneumatik, vypichování siluety obrázku na polystyrénové podložce, jízda na ponících

- ASTRA – předvádění RC modelů (auta, lodě, drony)

18.00–22.00 Bezpečně s Besipem

 

20.00     Grand Prix Uherské Hradiště – Muzejní noc 2016 – slavnostní zahájení

20.05–20.20        Sbor Gymnázia F. Miklošiče ze slovinského Ljutomeru

20.25–20.55        JAZZUB

21.00–21.15        Sbor Gymnázia F. Miklošiče ze slovinského Ljutomeru

21.20–23.00        JAZZUB

22.00     Vyhlášení výsledků Grand Prix Uherské Hradiště

 

18.00–23.59        Hlavní budova Slováckého muzea

Závodní autodráha bude přístupná jen licencovaným řidičům.

- odborný pracovník firmy ASTRA Uh. Brod bude zodpovídat vaše všetečné dotazy

- můžete si zalétat na leteckém simulátoru

- papírové modelaření – svoji zručnost prověříte při skládání autíček, letadel, lodiček

- profesor Ondřej si pro vás připravil několik fyzikálních pokusů z říše fyziky (Archimédův zákon, povrchové napětí, Heronova baňka – princip parního stroje).

 

Muzejní kavárna

Prostor se promění v depo, kde si budete moct vyměnit provozní tekutiny, či si jen odpočinout, popřípadě si nechat opravit vadné součástky.

 

Za nepříznivého počasí se venkovní program ruší a budou probíhat pouze aktivity v budově. Občerstvení zajištěno. VSTUP ZDARMA.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Expozice Věznice Uherské Hradiště - Reduta, Masarykovo náměstí


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Nová expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu. Pohled do nepřístupné věznice poskytne videozáznam, který byl pořízen na podzim roku 2016. Věznice míří do Reduty Jizvu na tváři města Uherské Hradiště zacelí nová stálá expozice   Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17.00 hodin bude v prostorách podkroví Reduty otevřena nová stálá expozice věnovaná dějinám věznice v Uherském Hradišti. Tato výstava se stává prvním reálným signálem v naplnění tolik očekáváného vypořádání se s minulostí. S nechvalně známou minulostí, která, jak míní nejen Pavel Portl, historik Slováckého muzea, je jizvou na tváři města Uherské Hradiště. Vznikla ve spolupráci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, spolku Memorie a Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejími autory jsou Mgr. Pavel Portl a Anna Stránská z Memorie. Originální vizuální podobu výstavním panelům vtiskla MgA. Zuzana Skopalová. „Panelová expozice zprostředkuje pohled na život za mřížemi a osudy vězněných. Za zdi uzavřeného areálu věznice mohou návštěvníci nahlédnout i prostřednictvím video dokumentu, který vznikl na podzim roku 2016. V podkresu záběrů dokument doplňují audionahrávky, které jsou živým svědectvím několika vězňů. Natočený dokument doplní i aktuální rozhovor Aleše Durďáka s Annou Honovou z Uherského Brodu, která byla vězněna v letech 1950–1952,“ představil Pavel Portl základní informace o výstavě. Věznice v Uherském Hradišti byla postavena v letech 1892–1897 spolu s budovou krajského soudu, tzv. justičním palácem. „Zprvu sloužila pouze pro vězně odsouzené za kriminální zločiny. První „političtí“ vězni se sem dostali v roce 1920, a to v souvislosti s tzv. prosincovou stávkou. Ve skutečnosti však byli souzeni na základě prvorepublikového demokratického práva, na rozdíl od politických vězňů z období nacistické a komunistické totality. A právě jim je věnována expozice,“ přiblížil dále Portl. Období druhé světové války bylo ve znamení první z velkých změn v chodu věznice. Od roku 1940 začalo gestapo využívat samovazební oddělení, o rok později se do věznice přestěhoval i německý úřední soud. „Bohužel se z tohoto období nedochovalo příliš mnoho výpovědí o životě ve věznici. Je to dáno i tím, že sloužila jako tzv. zajišťovací vazba, což znamená, že zatčení lidé zde strávili jen několik dní nebo týdnů a následně byli převezeni do jiných věznic, káznic a koncentračních táborů,“ řekl Portl a zmínil jeden ze dvou zdokumentovaných tragických válečných osudů. „Jedná se příběh dvou parašutistů, kteří se před nacisty ukrývali u svých rodin a známých na Slovácku. Po vyzrazení spáchali v obklíčení sebevraždu a lidé, kteří jim pomáhali, byli odsouzeni k trestu smrti a v roce 1943 popraveni.“ Padesátá léta, resp. období po roce 1948, se stala nejsmutnějším obdobím v dějinách věznice. Kromě krajského soudu ji využívala také Státní bezpečnost pro výslechy a věznění státních (politických) vězňů. „Díky archivním materiálům i pozdějším výpovědím vězňů lze konfrontovat ze dvou pohledů, jaké výslechové metody používalo vyšetřovací oddělení StB. Obzvlášť brutální bylo používání tzv. indukčního přístroje, kterému se také přezdívá „elektrické boty“.  Bylo to krátce po roce 1948, kdy věznici velel Ludvík Hlavačka, šéfem vyšetřovacího oddělení byl Leopold Lovecký a jeho zástupcem Alois Grebeníček,“ uvedl Portl další část dějinných milníků tohoto objektu, který stojí v centru historického města Uherské Hradiště. Věznice byla uzavřena v roce 1960. Devastaci a chátrání měly zastavit dva zamýšlené projekty. „V 60. a 80. letech se plánovala úprava objektu a jeho nové využití. Ze samovazeb měla vzniknout ubytovna pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy, nebo tento trakt zcela zbořit a do budovy přestěhovat Dům služeb. Kvůli finančním nákladům se nic z toho nerealizovalo. I tyto plány si mohou návštěvníci prohlédnout a o zamýšlených změnách se dočíst více,“ uzavřel Portl. Otevírací doba je po dohodě s Městským informačním centrem Uherské Hradiště, telefon: 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz. Výstava není přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu. Informace, objednávky komentovaných prohlídek pro školy – cena: 200 Kč/ skupina, max. 30 dětí, Mgr. Pavel Portl, 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz.   Podkroví, U Reduty 256, Uherské Hradiště. Vernisáž: čtvrtek 27. dubna, 17.00 hodin. Bližší Informace: Mgr. Pavel Portl, mobil: 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.