Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Tentokrát za My a oni

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

12. 10. 2020 - 31. 10. 2020

Ocenění pro Slovácké muzeum od České národopisné společnosti 2020.

Sbírka ocenění udělených Slováckému muzeu se opět rozrostla

 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdrželo prestižní cenu od České národopisné společnosti za vítězství v Anketě o nejvýznamnější počin v oboru za uplynulý kalendářní rok 2019 v kategorii Projekt, akce, konference, konkrétně za mezinárodní konferenci na téma My a oni, domácí a cizí v lidové tradici. Ocenění vedoucí etnografického oddělení Martě Kondrové a řediteli Ivu Frolcovi bylo předáno na Valném shromáždění ČNS 15. září 2020 v Příbrami – Březových Horách.

Konferenci v Uherském Hradišti uspořádalo etnografické oddělení Slováckého muzea ve dnech 4. a 5. června 2019 pod hlavičkou Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech – Subkomise pro lidové obyčeje. „Konference se zúčastnilo na 40 etnografů, lékařů, jazykovědců a přírodovědců, jejichž příspěvky uchopily polaritu pojmů „my a oni“, „domácí a cizí“ z nejrůznějších úhlů pohledu. Konference potvrdila, že etnologické studium způsobů pojímání „cizího“ v tradovaných formách a jejich podíl na formování sociokulturních identit má přesah do současnosti a může přispět k obohacení často zúžených pohledů jiných oborů na toto téma,“ charakterizovala konferenci Gabriela Směřičková, etnografka Slováckého muzea. Z odborných příspěvků z konference vydalo Slovácké muzeum v závěru roku 2019 také stejnojmennou publikaci.

„Vždy je velmi milé a potěšující, že se svými kolegy mohu přebírat takováto ocenění. S pokorou a uznáním práce ostatních muzejních institucí si dovolím připomenout naše dosavadní úspěchy. V posledním desetiletí jsme obdrželi tři tituly Gloria musaealis, obdoba divadelní Thálie, dvě ocenění Muzeum roku vyhlašovatele Asociace muzeí a galerií České republiky a Ministerstva kultury ČR. Nynější ocenění je pro nás dalším v řadě, resp. desátým titulem prvního místa, které Slováckému muzeu udělila Česká národopisná společnost za počiny v oboru, a to publikace, výstavy či konference,“ svěřil své pocity Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea po slavnostním předání a dodal: „Pro veřejnost je to jasným signálem vysokého odborného kreditu v odborných etnografických kruzích a v neposlední řadě je to uznáním za bezmála třicetiletou práci odborných etnografů předchozí i současné generace Slováckého muzea“

Tento rok zástupci etnografického oddělní Slováckého muzea na Národním zahájení dnů evropského kulturního dědictví v Olomouci 12. září 2020 převzali také potvrzení o zápisu Tradičních hodů s právem na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

„Za zpracovatele návrhu k zápisu významného fenoménu tradiční lidové kultury nejen v rámci etnografického regionu Slovácka, ale také v rámci celé České republiky jsem moc ráda. Před podáním žádosti probíhal v letech 2015-2018 ve všech padesáti lokalitách na území bývalého okresu Uherské Hradiště, s přesahem do bývalých okresů Zlín a Hodonín výzkum, foto a video dokumentace,“ ohlédla se v čase zpět Marta Kondrová, vedoucí etnografického oddělení Slováckého muzea.

Pro organizátory a účastníky hodů, obce na Uherskohradišťsku i samotné zpracovatele nominace je zápis na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, ke kterému došlo na konci roku 2019, potvrzením toho, co už dávno vědí: že tato tradice je výjimečná a stojí za to ji udržovat a věnovat jí péči.

 

 

Bližší informace:

Mgr. Gabriela Směřičková, etnografka Slováckého muzea

mobil: 774 124 029,

e-mail: gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz.

www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Expozice Věznice Uherské Hradiště - Reduta, Masarykovo náměstí


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Nová expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu. Pohled do nepřístupné věznice poskytne videozáznam, který byl pořízen na podzim roku 2016. Věznice míří do Reduty Jizvu na tváři města Uherské Hradiště zacelí nová stálá expozice   Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17.00 hodin bude v prostorách podkroví Reduty otevřena nová stálá expozice věnovaná dějinám věznice v Uherském Hradišti. Tato výstava se stává prvním reálným signálem v naplnění tolik očekáváného vypořádání se s minulostí. S nechvalně známou minulostí, která, jak míní nejen Pavel Portl, historik Slováckého muzea, je jizvou na tváři města Uherské Hradiště. Vznikla ve spolupráci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, spolku Memorie a Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejími autory jsou Mgr. Pavel Portl a Anna Stránská z Memorie. Originální vizuální podobu výstavním panelům vtiskla MgA. Zuzana Skopalová. „Panelová expozice zprostředkuje pohled na život za mřížemi a osudy vězněných. Za zdi uzavřeného areálu věznice mohou návštěvníci nahlédnout i prostřednictvím video dokumentu, který vznikl na podzim roku 2016. V podkresu záběrů dokument doplňují audionahrávky, které jsou živým svědectvím několika vězňů. Natočený dokument doplní i aktuální rozhovor Aleše Durďáka s Annou Honovou z Uherského Brodu, která byla vězněna v letech 1950–1952,“ představil Pavel Portl základní informace o výstavě. Věznice v Uherském Hradišti byla postavena v letech 1892–1897 spolu s budovou krajského soudu, tzv. justičním palácem. „Zprvu sloužila pouze pro vězně odsouzené za kriminální zločiny. První „političtí“ vězni se sem dostali v roce 1920, a to v souvislosti s tzv. prosincovou stávkou. Ve skutečnosti však byli souzeni na základě prvorepublikového demokratického práva, na rozdíl od politických vězňů z období nacistické a komunistické totality. A právě jim je věnována expozice,“ přiblížil dále Portl. Období druhé světové války bylo ve znamení první z velkých změn v chodu věznice. Od roku 1940 začalo gestapo využívat samovazební oddělení, o rok později se do věznice přestěhoval i německý úřední soud. „Bohužel se z tohoto období nedochovalo příliš mnoho výpovědí o životě ve věznici. Je to dáno i tím, že sloužila jako tzv. zajišťovací vazba, což znamená, že zatčení lidé zde strávili jen několik dní nebo týdnů a následně byli převezeni do jiných věznic, káznic a koncentračních táborů,“ řekl Portl a zmínil jeden ze dvou zdokumentovaných tragických válečných osudů. „Jedná se příběh dvou parašutistů, kteří se před nacisty ukrývali u svých rodin a známých na Slovácku. Po vyzrazení spáchali v obklíčení sebevraždu a lidé, kteří jim pomáhali, byli odsouzeni k trestu smrti a v roce 1943 popraveni.“ Padesátá léta, resp. období po roce 1948, se stala nejsmutnějším obdobím v dějinách věznice. Kromě krajského soudu ji využívala také Státní bezpečnost pro výslechy a věznění státních (politických) vězňů. „Díky archivním materiálům i pozdějším výpovědím vězňů lze konfrontovat ze dvou pohledů, jaké výslechové metody používalo vyšetřovací oddělení StB. Obzvlášť brutální bylo používání tzv. indukčního přístroje, kterému se také přezdívá „elektrické boty“.  Bylo to krátce po roce 1948, kdy věznici velel Ludvík Hlavačka, šéfem vyšetřovacího oddělení byl Leopold Lovecký a jeho zástupcem Alois Grebeníček,“ uvedl Portl další část dějinných milníků tohoto objektu, který stojí v centru historického města Uherské Hradiště. Věznice byla uzavřena v roce 1960. Devastaci a chátrání měly zastavit dva zamýšlené projekty. „V 60. a 80. letech se plánovala úprava objektu a jeho nové využití. Ze samovazeb měla vzniknout ubytovna pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy, nebo tento trakt zcela zbořit a do budovy přestěhovat Dům služeb. Kvůli finančním nákladům se nic z toho nerealizovalo. I tyto plány si mohou návštěvníci prohlédnout a o zamýšlených změnách se dočíst více,“ uzavřel Portl. Otevírací doba je po dohodě s Městským informačním centrem Uherské Hradiště, telefon: 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz. Výstava není přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu. Informace, objednávky komentovaných prohlídek pro školy – cena: 200 Kč/ skupina, max. 30 dětí, Mgr. Pavel Portl, 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz.   Podkroví, U Reduty 256, Uherské Hradiště. Vernisáž: čtvrtek 27. dubna, 17.00 hodin. Bližší Informace: Mgr. Pavel Portl, mobil: 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.