Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Vánoce ve Slováckém muzeu 2016

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

19. 12. 2016 - 21. 12. 2016

Předvádění výroby vánočních ozdob, betlémových figurek a tradičních zimních prací pro širokou veřejnost. Jedna vstupenka vám umožní navštívit aktuální výstavu Zima na Slovácku, Boskovický poklad i stálou národopisnou expozici Slovácko.

Vánoce ve Slováckém muzeu 2016

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179

pondělí 19. – středa 21. prosince 2016, 8.00–15.00 hodin

 

Předvádění výroby vánočních ozdob, betlémových figurek a tradičních zimních prací pro širokou veřejnost. Jedna vstupenka vám umožní navštívit aktuální výstavu Zima na Slovácku, Boskovický poklad i stálou národopisnou expozici Slovácko.

 

Pondělí 19. 12.

Jarmila Konečná – předení a pletení rukavic na formě

Marie Májíčková a Marie Gavalcová – pečení vánočních oplatků

Jarmila Kraváčková – vyšívání na výřez

Zdeněk Halík – dřevořezba

Růžena Kozumplíková – pletení z orobince (tašky, rohože, podložky)

 

Úterý 20. 12.

Jarmila Konečná – předení a pletení rukavic na formě

Ludmila Benešíková – pletení vánočních ozdob ze slámy

Petra Kučerová Brandysová – ozdoby z paličkované krajky

Lubomír Sedlář – dřevořezba

Rozálie Blažková – pletení z kukuřičného šustí (tašky, podložky)

 

Středa 21. 12.

Jarmila Konečná – předení a pletení rukavic na formě

Božena Malinová – perličkové vánoční ozdoby

Anna Heliová – dírková výšivka

Ladislav Sedláček – dřevořezba

Pavel Žák – pletení ošatek ze slámy

 

Tvořivé dílny pro děti ZŠ a MŠ (8.15 – 15.15)

Děti si vyzkouší:

  • pečení, zdobení perníčků a přípravu vanilkových rohlíčků se studenty oboru cukrář Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti
  • vánoční přání s Ivetou Langovou
  • zhotovit vánoční ozdoby z kartonu a přírodního provázku s Lenkou Vlkovou

Vstupné na tvořivé dílny: 20 Kč/žák (materiál v ceně), pedagogický doprovod zdarma.

Rezervace termínů pro skupinu max. 30 dětí s doprovodem:  Mgr. Lenka Vlková, etnografka, lektorka; e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz; telefon:734 693 528; 572 551 370, klapka 117.

 

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Expozice Věznice Uherské Hradiště - Reduta, Masarykovo náměstí


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Nová expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu. Pohled do nepřístupné věznice poskytne videozáznam, který byl pořízen na podzim roku 2016. Věznice míří do Reduty Jizvu na tváři města Uherské Hradiště zacelí nová stálá expozice   Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17.00 hodin bude v prostorách podkroví Reduty otevřena nová stálá expozice věnovaná dějinám věznice v Uherském Hradišti. Tato výstava se stává prvním reálným signálem v naplnění tolik očekáváného vypořádání se s minulostí. S nechvalně známou minulostí, která, jak míní nejen Pavel Portl, historik Slováckého muzea, je jizvou na tváři města Uherské Hradiště. Vznikla ve spolupráci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, spolku Memorie a Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejími autory jsou Mgr. Pavel Portl a Anna Stránská z Memorie. Originální vizuální podobu výstavním panelům vtiskla MgA. Zuzana Skopalová. „Panelová expozice zprostředkuje pohled na život za mřížemi a osudy vězněných. Za zdi uzavřeného areálu věznice mohou návštěvníci nahlédnout i prostřednictvím video dokumentu, který vznikl na podzim roku 2016. V podkresu záběrů dokument doplňují audionahrávky, které jsou živým svědectvím několika vězňů. Natočený dokument doplní i aktuální rozhovor Aleše Durďáka s Annou Honovou z Uherského Brodu, která byla vězněna v letech 1950–1952,“ představil Pavel Portl základní informace o výstavě. Věznice v Uherském Hradišti byla postavena v letech 1892–1897 spolu s budovou krajského soudu, tzv. justičním palácem. „Zprvu sloužila pouze pro vězně odsouzené za kriminální zločiny. První „političtí“ vězni se sem dostali v roce 1920, a to v souvislosti s tzv. prosincovou stávkou. Ve skutečnosti však byli souzeni na základě prvorepublikového demokratického práva, na rozdíl od politických vězňů z období nacistické a komunistické totality. A právě jim je věnována expozice,“ přiblížil dále Portl. Období druhé světové války bylo ve znamení první z velkých změn v chodu věznice. Od roku 1940 začalo gestapo využívat samovazební oddělení, o rok později se do věznice přestěhoval i německý úřední soud. „Bohužel se z tohoto období nedochovalo příliš mnoho výpovědí o životě ve věznici. Je to dáno i tím, že sloužila jako tzv. zajišťovací vazba, což znamená, že zatčení lidé zde strávili jen několik dní nebo týdnů a následně byli převezeni do jiných věznic, káznic a koncentračních táborů,“ řekl Portl a zmínil jeden ze dvou zdokumentovaných tragických válečných osudů. „Jedná se příběh dvou parašutistů, kteří se před nacisty ukrývali u svých rodin a známých na Slovácku. Po vyzrazení spáchali v obklíčení sebevraždu a lidé, kteří jim pomáhali, byli odsouzeni k trestu smrti a v roce 1943 popraveni.“ Padesátá léta, resp. období po roce 1948, se stala nejsmutnějším obdobím v dějinách věznice. Kromě krajského soudu ji využívala také Státní bezpečnost pro výslechy a věznění státních (politických) vězňů. „Díky archivním materiálům i pozdějším výpovědím vězňů lze konfrontovat ze dvou pohledů, jaké výslechové metody používalo vyšetřovací oddělení StB. Obzvlášť brutální bylo používání tzv. indukčního přístroje, kterému se také přezdívá „elektrické boty“.  Bylo to krátce po roce 1948, kdy věznici velel Ludvík Hlavačka, šéfem vyšetřovacího oddělení byl Leopold Lovecký a jeho zástupcem Alois Grebeníček,“ uvedl Portl další část dějinných milníků tohoto objektu, který stojí v centru historického města Uherské Hradiště. Věznice byla uzavřena v roce 1960. Devastaci a chátrání měly zastavit dva zamýšlené projekty. „V 60. a 80. letech se plánovala úprava objektu a jeho nové využití. Ze samovazeb měla vzniknout ubytovna pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy, nebo tento trakt zcela zbořit a do budovy přestěhovat Dům služeb. Kvůli finančním nákladům se nic z toho nerealizovalo. I tyto plány si mohou návštěvníci prohlédnout a o zamýšlených změnách se dočíst více,“ uzavřel Portl. Otevírací doba je po dohodě s Městským informačním centrem Uherské Hradiště, telefon: 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz. Výstava není přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu. Informace, objednávky komentovaných prohlídek pro školy – cena: 200 Kč/ skupina, max. 30 dětí, Mgr. Pavel Portl, 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz.   Podkroví, U Reduty 256, Uherské Hradiště. Vernisáž: čtvrtek 27. dubna, 17.00 hodin. Bližší Informace: Mgr. Pavel Portl, mobil: 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  

Přečíst více





Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.