Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zima na Slovácku

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

10. 11. 2016 - 29. 01. 2017

Výstava je věnovaná adventnímu a vánočnímu období na Slovácku, nejen ve zvycích, ale především v pracovních činnostech.

 

Zima na Slovácku

Listopadová výstava ve Slováckém muzeu představí pracovní činnosti typické pro zimní období na vesnici, provázené zvyky a tradicemi z dob minulých.

 

                Zima byla časem, kdy se lidé stěhovali do chalup a světnic, věnovali se domácím pracím a doplňkovým činnostem. Chodilo se po besedách, dralo se peří. Stejně jako jindy během roku se tak prolínal každodenní život se svátky a slavnostmi výročně obyčejového cyklu. Prožívání zimního období našich předků představí nová výstava etnografického oddělení. Slovácké muzeum ji otevře ve čtvrtek 10. listopadu v 17.00 hodin.

                "Výstavou chceme poukázat na to, jak rozdílně oproti dnešku trávili naši předkové mrazivé měsíce. Zima nebyla pouze časem pro odpočinek, ale také dobou příprav na nový hospodářský rok. Bylo to období, kdy se lidé více setkávali, ale nikdy při těchto společných besedách nezaháleli," uvedla Marta Kondrová, autorka výstavy a byla konkrétní: "Hospodáři často pletli ošatky, které byly v hospodářství potřeba doslova na každém kroku. Návštěvníci mohou prozkoumat rozličnou škálu ošatek, ošívek, ale také velké zásobnice sloužící k uskladnění mouky nebo obilí. Ženy a dívky pak draly peří nezbytné jako součást výbavy nevěsty a vyšívaly. Pod jejich rukama během zimních dnů vznikaly neuvěřitelně jemné, technicky dokonalé výšivky zdobící nejen kroje, ale také textilie do domácnosti – ubrusy, dečky, prostírky nebo povlečení na polštáře."

                Sál výstavního prostoru je rozdělen na dvě na sebe navazující části a dělí pracovní činnosti na práci na dvoře a práci v domě. "Výstava připomíná jaké nástroje, nářadí i nádoby byly zapotřebí k zabijačce, nebo domácímu pálení slivovice a jak důležitým krmivem byla kukuřice. Atmosféru zimních večerů navodí část věnovaná draní peří, předení i vyšívání. Starší návštěvníci si jistě vzpomenou, jak útulná byla světnice se svátečně prostřeným štědrovečerním stolem a pro ty mladší bude možná překvapení, co se na Štědrý večer jedlo nebo jaký byl význam koledy,“ rozšířila etnografka Gabriela Směřičková. Stranou pozornosti nezůstaly zvyky a tradice, respektive ty, které se nepřenesly do dnešní doby. Dozvíte se o obchůzce lucí, vysypávání chodníčků nebo podávání šatů o svátku svatého Štěpána a jak vypadal výslužkový koláč, který dostávali pacholci odcházející ze služby.

Při pohledu na výšivku se v 21. století dá jen těžce věřit, že vznikla pouze lidskou rukou. Vyšívání a zdobení patřilo k pravidelným zimním činnostem. K ulehčení práce se používaly různé pomůcky – rámečky, podložky i tzv. babky. Chcete-li se dozvědět, co je to žgolek, kdy se nesmělo příst a mnohé další zajímavosti nebo dnes již zapomenuté fígle dřívějšího skromného života, poslouží vám dotykové obrazovky. „Využily jsme dotykových obrazovek, kde jsou zařazeny vědomostní kvízy a puzzle pro nejmenší,“ rozšířila Směřičková možnosti výstavy, která se může stát ideálním rodinným výletem v době adventu. „Aby zážitek z návštěvy byl umocněn a lidé byli doslova vtaženi do zimní atmosféry, prohlídka je doplněna hudebním podkresem a komentářem herce Slováckého divadla Vladimíra Doskočila. Pro děti z mateřských i základních škol školy je připraven interaktivní program, na který se mohou třídy objednávat u Mgr. Lenky Vlkové,“ uzavřela Kondrová.

 

Hlavní budova Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179.

Vernisáž – čtvrtek 10. listopadu 2016 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 29. ledna 2017.

Bližší informace:

Mgr. Marta Kondrová, autorka výstavy, mobil: 734 282 558

Mgr. Gabriela Směřičková, etnografka, mobil: 774 124 029


Vyhledat muzeum


Aktuality

Expozice Věznice Uherské Hradiště - Reduta, Masarykovo náměstí


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Nová expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu. Pohled do nepřístupné věznice poskytne videozáznam, který byl pořízen na podzim roku 2016. Věznice míří do Reduty Jizvu na tváři města Uherské Hradiště zacelí nová stálá expozice   Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17.00 hodin bude v prostorách podkroví Reduty otevřena nová stálá expozice věnovaná dějinám věznice v Uherském Hradišti. Tato výstava se stává prvním reálným signálem v naplnění tolik očekáváného vypořádání se s minulostí. S nechvalně známou minulostí, která, jak míní nejen Pavel Portl, historik Slováckého muzea, je jizvou na tváři města Uherské Hradiště. Vznikla ve spolupráci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, spolku Memorie a Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejími autory jsou Mgr. Pavel Portl a Anna Stránská z Memorie. Originální vizuální podobu výstavním panelům vtiskla MgA. Zuzana Skopalová. „Panelová expozice zprostředkuje pohled na život za mřížemi a osudy vězněných. Za zdi uzavřeného areálu věznice mohou návštěvníci nahlédnout i prostřednictvím video dokumentu, který vznikl na podzim roku 2016. V podkresu záběrů dokument doplňují audionahrávky, které jsou živým svědectvím několika vězňů. Natočený dokument doplní i aktuální rozhovor Aleše Durďáka s Annou Honovou z Uherského Brodu, která byla vězněna v letech 1950–1952,“ představil Pavel Portl základní informace o výstavě. Věznice v Uherském Hradišti byla postavena v letech 1892–1897 spolu s budovou krajského soudu, tzv. justičním palácem. „Zprvu sloužila pouze pro vězně odsouzené za kriminální zločiny. První „političtí“ vězni se sem dostali v roce 1920, a to v souvislosti s tzv. prosincovou stávkou. Ve skutečnosti však byli souzeni na základě prvorepublikového demokratického práva, na rozdíl od politických vězňů z období nacistické a komunistické totality. A právě jim je věnována expozice,“ přiblížil dále Portl. Období druhé světové války bylo ve znamení první z velkých změn v chodu věznice. Od roku 1940 začalo gestapo využívat samovazební oddělení, o rok později se do věznice přestěhoval i německý úřední soud. „Bohužel se z tohoto období nedochovalo příliš mnoho výpovědí o životě ve věznici. Je to dáno i tím, že sloužila jako tzv. zajišťovací vazba, což znamená, že zatčení lidé zde strávili jen několik dní nebo týdnů a následně byli převezeni do jiných věznic, káznic a koncentračních táborů,“ řekl Portl a zmínil jeden ze dvou zdokumentovaných tragických válečných osudů. „Jedná se příběh dvou parašutistů, kteří se před nacisty ukrývali u svých rodin a známých na Slovácku. Po vyzrazení spáchali v obklíčení sebevraždu a lidé, kteří jim pomáhali, byli odsouzeni k trestu smrti a v roce 1943 popraveni.“ Padesátá léta, resp. období po roce 1948, se stala nejsmutnějším obdobím v dějinách věznice. Kromě krajského soudu ji využívala také Státní bezpečnost pro výslechy a věznění státních (politických) vězňů. „Díky archivním materiálům i pozdějším výpovědím vězňů lze konfrontovat ze dvou pohledů, jaké výslechové metody používalo vyšetřovací oddělení StB. Obzvlášť brutální bylo používání tzv. indukčního přístroje, kterému se také přezdívá „elektrické boty“.  Bylo to krátce po roce 1948, kdy věznici velel Ludvík Hlavačka, šéfem vyšetřovacího oddělení byl Leopold Lovecký a jeho zástupcem Alois Grebeníček,“ uvedl Portl další část dějinných milníků tohoto objektu, který stojí v centru historického města Uherské Hradiště. Věznice byla uzavřena v roce 1960. Devastaci a chátrání měly zastavit dva zamýšlené projekty. „V 60. a 80. letech se plánovala úprava objektu a jeho nové využití. Ze samovazeb měla vzniknout ubytovna pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy, nebo tento trakt zcela zbořit a do budovy přestěhovat Dům služeb. Kvůli finančním nákladům se nic z toho nerealizovalo. I tyto plány si mohou návštěvníci prohlédnout a o zamýšlených změnách se dočíst více,“ uzavřel Portl. Otevírací doba je po dohodě s Městským informačním centrem Uherské Hradiště, telefon: 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz. Výstava není přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu. Informace, objednávky komentovaných prohlídek pro školy – cena: 200 Kč/ skupina, max. 30 dětí, Mgr. Pavel Portl, 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz.   Podkroví, U Reduty 256, Uherské Hradiště. Vernisáž: čtvrtek 27. dubna, 17.00 hodin. Bližší Informace: Mgr. Pavel Portl, mobil: 777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.