Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Josef Sudek & spol.

Galerie Josefa Sudka (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

29. 09. 2022 - 12. 02. 2023

Dílo Josefa Sudka (1896–1976) by nejspíš nedosáhlo takového rozsahu a hloubky, kdyby fotograf nebyl celý život obklopen velice pestrou společností.

Nejednalo se jen o fotografy, ale o přátele nejrůznějších profesí a osudů. A právě je připomíná další výstava v Galerii Josefa Sudka. Je „kaleidoskopem“ uměleckých artefaktů řady slavných i méně známých osobností, které k Sudkovi měly blízký vztah, počínaje sestrou Boženou či kamarádem z první světové války Adolfem Hofmannem přes Adolfa Schneebergera, Jaromíra Funkeho po učně z doby druhé světové války Jaroslava Kyselu a grafiky Václava Sivka a Vladimíra Fuku, následované Sonjou Bullaty. Z 50. let je třeba zmínit především Jiřího Tomana, Jana Rothmayera či pozdější asistenty Petra Helbicha a Jana Strimpla. V některých případech pomáhali Sudkovi realizovat jeho fotografické úkoly, v meziválečné době zejména reklamní zakázky, později například knihu Praha panoramatická z roku 1959. Řada z nich se však věnovala také své výtvarné tvorbě. Všichni ale byli zasaženi jak Sudkovým dílem, tak jeho originální životní moudrostí.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.