Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

100 let grafické školy v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze - historická budova (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

01. 10. 2020 - 17. 01. 2021

Výstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Celý popis

Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy. Další exponáty laskavě zapůjčili autoři, soukromí sběratelé a instituce.

https://www.upm.cz/100-let-graficke-skoly-v-praze-2/


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.